مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: ژنتیک نوین
سال:1391 | دوره:7 | شماره:2 (پیاپی 29)
صفحه شروع:203 | صفحه پایان:208

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

113

دانلود:

83

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

القای ژن رمزکننده عامل رونویسی OsVP1 توسط تنش خشکی و تیمار آبسیزیک اسید در مرحله گلدهی برنج

صفحات

 صفحه شروع 203 | صفحه پایان 208

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی