مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: ژنتیک نوین
سال:1391 | دوره:7 | شماره:2 (پیاپی 29)
صفحه شروع:193 | صفحه پایان:201

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

121

دانلود:

75

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مطالعه تنوع ژنتیکی جدایه های Xanthomonas oryzae pv. oryzae از مزارع برنج استان گیلان با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD

صفحات

 صفحه شروع 193 | صفحه پایان 201

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی