مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: ژنتیک نوین
سال:1391 | دوره:7 | شماره:2 (پیاپی 29)
صفحه شروع:175 | صفحه پایان:178

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

140

دانلود:

77

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی چندشکلی اگزون 9 و 11 ژن گیرنده لپتین در مرغ بومی مازندران با روش PCR-RFLP

صفحات

 صفحه شروع 175 | صفحه پایان 178

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی