مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

963

دانلود:

212

استناد:

6

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

وقفه های تولید، سیاستهای پولی و پویایی قیمت

صفحات

 صفحه شروع 209 | صفحه پایان 233

چکیده

 هدف اصلی این پژوهش, تبیین این مهم است که در اقتصاد کلان به دلیل وجود وقفه ها بین داده ها و ستانده ها در فرآیند تولید, سیاستهای پولی توجیه تئوریک خواهند داشت و بدین ترتیب می توانند بر محصول حقیقی و اشتغال مؤثر بوده, موجب سیکلهای تجاری حقیقی گردند. در پژوهش حاضر, این نظریه به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در چارچوب یک مدل تعادل عمومی, برای اقتصاد ایران طی دوره 79-1338 به بوته آزمون گذارده شده است. نتایج تحقیق حاکی از وجود وقفه تولید یک ساله در اقتصاد ایران می باشد. بر این اساس می توان گفت که وجود وقفه تولید در اقتصاد ایران, نوعی چسبندگی ایجاد کرده است و شوکهای پولی در قالب یک مدل تعادل عمومی می تواند بر اقتصاد کشور مؤثر واقع شود.  

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  اصغرپور، حسین، و یاوری، کاظم. (1381). وقفه های تولید, سیاستهای پولی و پویایی قیمت. تحقیقات اقتصادی، -(60)، 209-233. SID. https://sid.ir/paper/11594/fa

  Vancouver: کپی

  اصغرپور حسین، یاوری کاظم. وقفه های تولید, سیاستهای پولی و پویایی قیمت. تحقیقات اقتصادی[Internet]. 1381؛-(60):209-233. Available from: https://sid.ir/paper/11594/fa

  IEEE: کپی

  حسین اصغرپور، و کاظم یاوری، “وقفه های تولید, سیاستهای پولی و پویایی قیمت،” تحقیقات اقتصادی، vol. -، no. 60، pp. 209–233، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/11594/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی