مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: نشریه مهندسی برق و الکترونیک ایران (انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران) | سال:1390 | دوره:8 | شماره:2 | صفحه شروع:35 | صفحه پایان:44

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

89

دانلود:

84

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

استراتژی بهینه پیشنهاد قیمت - توان برای واحدهای تولید با لحاظ عدم قطعیت قیمت

صفحات

 صفحه شروع 35 | صفحه پایان 44

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID