مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: نشریه مهندسی برق و الکترونیک ایران (انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران) | سال:1391 | دوره:9 | شماره:2 | صفحه شروع:29 | صفحه پایان:38

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

130

دانلود:

88

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارائه قانون تشویقی تولیدات پراکنده در سیستمی با قانون تسویه تمایزی و پیشنهاد الگوریتم جایابی و تعیین ظرفیت بهینه

صفحات

 صفحه شروع 29 | صفحه پایان 38

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID