video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,865

دانلود:

925

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تدوین راهبرد از طریق چارچوب جامع تدوین راهبرد

صفحات

 صفحه شروع 43 | صفحه پایان 58

چکیده

 سازمان ها نیاز دارند تا خود را در برابر چالش ها مصون نگاه دارند. لذا استفاده از فرایند برنامه ریزی راهبردی نقش کلیدی در موفقیت سازمان ها ایفا می کند, آگاهی از نقاط قوت و ضعف داخل سازمان و از طرفی فرصت ها و تهدیدهای موجود در محیط سازمان این توانایی را به سازمان می دهد تا موقعیت و جایگاه خود را ارزیابی کند. در این مقاله برای تدوین راهبرد از چارچوب جامع تدوین راهبرد استفاده شده است. که پس از تشکیل کمیته تدوین راهبرد, در مرحله شروع بیانیه ماموریت شرکت دکستروز ایران تعیین شد و سپس در مرحله ورودی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی و ماتریس ارزیابی عوامل داخلی آورده شده است. با توجه به اطلاعات به دست آمده از مراحل قبل در مرحله مقایسه, از ماتریس سوات و ماتریس داخلی و خارجی استفاده شده است. در مرحله نهایی با استفاده از ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی, راهبردهای سطح کلان شرکت شناسایی و اولویت بندی شدند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  پرهیزگار، محمدمهدی، محمودی میمند، محمد، و دهبان، بهنام. (1389). تدوین راهبرد از طریق چارچوب جامع تدوین راهبرد. چشم انداز مدیریت بازرگانی (چشم انداز مدیریت (پیام مدیریت))، 9(1 (پیاپی 34))، 43-58. SID. https://sid.ir/paper/115571/fa

  Vancouver: کپی

  پرهیزگار محمدمهدی، محمودی میمند محمد، دهبان بهنام. تدوین راهبرد از طریق چارچوب جامع تدوین راهبرد. چشم انداز مدیریت بازرگانی (چشم انداز مدیریت (پیام مدیریت))[Internet]. 1389؛9(1 (پیاپی 34)):43-58. Available from: https://sid.ir/paper/115571/fa

  IEEE: کپی

  محمدمهدی پرهیزگار، محمد محمودی میمند، و بهنام دهبان، “تدوین راهبرد از طریق چارچوب جامع تدوین راهبرد،” چشم انداز مدیریت بازرگانی (چشم انداز مدیریت (پیام مدیریت))، vol. 9، no. 1 (پیاپی 34)، pp. 43–58، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/115571/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی