Start: 1/31/2023 6:15:55 PMEnd: 1/31/2023 6:15:56 PM >> 508

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

665

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارائه روش های جدید برای حذف بنزیل از ترکیب 2، 6، 8، 12-تترااستیل-4، 10-دی بنزیل-2، 4، 6، 8، 10، 12-هگزاآزاایزوورتزیتان

صفحات

 صفحه شروع 57 | صفحه پایان 62

چکیده

 CL-20 یکی از قوی ترین مواد منفجره غیرهسته ای شناخته شده است که تقریبا در تمامی روش های تهیه آن از حد واسط TADB استفاده می شود. یکی از مراحل سنتز CL-20 حذف بنزیل از TADB می باشد که این واکنش توسط کاتالیست پالادیوم انجام می شود که بسیار گران است و نیاز به راکتور تحت فشار دارد. بنابراین محققین در پی یافتن کاتالیست های جدید جایگزین برای غلبه بر این مشکلات هستند. در این تحقیق برای اولین بار به منظور شناسایی کاتالیست مناسب ترکیبات گوناگون مانند سریم آمونیوم نیترات, سریم آمونیوم سولفات, پتاسیم برمات و تیتانیوم تری کلرید مورد مطالعه قرار گرفتند که از بین آنها تنها استفاده از سریم آمونیوم نیترات در مایع یونی پیرولیدینیوم بی سولفات و سریم آمونیوم نیترات در حضور معرف های اکسنده و معرف تری کلرید تیتانیوم جهت حذف بنزیل از  TADBمناسب بودند. بازده محصول تترااستیل هگزاآزاایزوورتزیتان (TAIW) در این واکنش ها مطلوب بود. در استفاده از معرف تری کلرید تیتانیوم بازده 41% به دست آمد. در حضور معرف اکسنده پتاسیم برمات با سریم آمونیوم نیترات در مخلوط واکنش میزان مصرف سریم آمونیوم نیترات به چهل برابر کاهش یافت و بازده به 55% افزایش یافت. در روش استفاده از سریم آمونیوم نیترات در مایع یونی پیرولیدینیوم بی سولفات علاوه بر مزیت حذف حلال آلی, میزان مصرف سریم آمونیوم نیترات به سه تا چهار برابر کاهش یافت و بازده واکنش بیش از 55 درصد به دست آمد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.