مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

315

دانلود:

83

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل دینامیکی استوانه جدار ضخیم تحت بارگذاری فشار مکانیکی متحرک شامل اثرات حرارتی

صفحات

 صفحه شروع 59 | صفحه پایان 67

چکیده

 در این مقاله, پاسخ دینامیکی استوانه ضخیم تحت بارگذاری فشار مکانیکی گذرای متحرک و توزیع دمای متغیر با ضخامت و متحرک در طول پوسته بررسی و تحقیق می شود. برای این منظور ابتدا معادلات حرکت پوسته به کمک اصل همیلتون و با استفاده از تئوری مرتبه اول تغییر شکل برشی به دست می آید. این معادلات که یک دستگاه معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی و با ضرایب ثابت است با تبدیل به معادلات دیفرانسیل معمولی حل گردیده است. نتایج به دست آمده از روش تحلیلی با روش اجزاء محدود با استفاده از نرم افزار آباکوس (ABAQUS) مقایسه شده است. مقایسه نتایج با روش اجزاء محدود نشان می دهد که تئوری مرتبه اول برشی برای محاسبه پاسخ دینامیکی استوانه ضخیم موفقیت آمیز می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی