video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

666

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ضرورت نهادینه کردن کنترل جمعیت و تنظیم خانواده از دیدگاه دانش جغرافیا

نویسندگان

سجادی ژیلا

صفحات

 صفحه شروع 337 | صفحه پایان 356

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 با گذشت چندین دهه از اجرای اولین برنامه توسعه ، هنوز تغییرات مطلوبی در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی کشورهای توسعه نیافته مشاهده نمی شود. درک و برداشت نوین ، مناسب و صحیح جوامع از رشد جمعیت و بعد خانوار ، شاخص مهمی برای ارزشیابی میزان موفقیت این گونه برنامه هاست . تحلیل داده های موجود ، بیانگر تفاوتهای قابل توجهی در برداشت این کشورها از نرخ زاد و ولد ، رشد طبیعی جمعیت و باروری در دهه پایان قرن بیستم است. برداشت ناصحیح و نامناسب از این موضوع ، عدم پذیرش همگانی برنامه های کنترل جمعیت و تنظیم خانواده را در کشورهای توسعه نیافته موجب شده است. هدف این نوشتار بررسی نقش جغرافیا در ارائه راه حلهای مناسب برای گزینش روشهای صحیح برنامه ریزی است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  سجادی، ژیلا. (1381). ضرورت نهادینه کردن کنترل جمعیت و تنظیم خانواده از دیدگاه دانش جغرافیا. مجله تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد (دانشکده ادبیات و علوم انسانی(مشهد))، 35(2-1 (پی در پی 137-136))، 337-356. SID. https://sid.ir/paper/11541/fa

  Vancouver: کپی

  سجادی ژیلا. ضرورت نهادینه کردن کنترل جمعیت و تنظیم خانواده از دیدگاه دانش جغرافیا. مجله تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد (دانشکده ادبیات و علوم انسانی(مشهد))[Internet]. 1381؛35(2-1 (پی در پی 137-136)):337-356. Available from: https://sid.ir/paper/11541/fa

  IEEE: کپی

  ژیلا سجادی، “ضرورت نهادینه کردن کنترل جمعیت و تنظیم خانواده از دیدگاه دانش جغرافیا،” مجله تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد (دانشکده ادبیات و علوم انسانی(مشهد))، vol. 35، no. 2-1 (پی در پی 137-136)، pp. 337–356، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/11541/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.
  )