مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مواد پرانرژی | سال:1392 | دوره:8 | شماره:1 (پیاپی 18) | صفحه شروع:53 | صفحه پایان:58

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

313

دانلود:

83

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تهیه و آنالیز پلی مورف ε-CL-20 و بررسی پارامترهای موثر بر دانه بندی آن

صفحات

 صفحه شروع 53 | صفحه پایان 58

چکیده

 HNIW با نام شیمیایی 2, 4, 6, 8, 10, 12- هگزانیترو 2, 4, 6, 8, 10, 12- هگزاآزاایزوورتزیتان (که با نام متداولCL-20  شناخته می شود) در حال حاضر قوی ترین ماده منفجره غیرهسته ای است. این ترکیب که یک ماده پرانرژی با ساختار قفسی بوده در شرایط معمولی 4 ساختار بلوری (a, b, g و e) برای آن گزارش شده است که به آن ها پلی مورف هایCL-20  می گویند. هر یک از این پلی مورف ها در شرایط خاص دمایی و حلال به وجود می آیند. این فرم های بلوری حساسیت و چگالی متفاوتی دارند و فرم بلوری e-CL-20 به دلیل داشتن چگالی بیشتر و حساسیت کمتر برای مصارف نظامی مناسب تر است. بنابراین در این مقاله از دو روش (سنتز و تبلور) برای تهیه پلی مورف e-CL-20 استفاده شده است. در ضمن شرایط مختلف (اثرات حلال, دما و سرعت هم زدن) برای تهیه e-CL-20 با دانه بندی های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین بهترین روش از لحاظ خلوص, صرفه اقتصادی و زمان صرف شده برای تهیه e-CL-20 با دانه بندی های مختلف (بلورهای ریز کوچک تر از 20 mm و درشت بزرگ تر از 20 mm) معرفی شده است. بررسی ها نشان داده که برای تهیه فرم بلوری e-CL-20 به روش تبلور بهترین حلال به لحاظ نظری و عملی حلال اتیل استات است. ضدحلال های هپتان و کلروفرم نسبت به سایر ضدحلال ها برتری دارند. از تکنیک های اسپکتروسکوپی رامان, FTIR,SEM  و XRD برای شناسایی این فرم بلوری استفاده شده که شایان ذکر است که بهترین روش برای آنالیز فرم بلوری e-CL-20 روش XRD خواهد بود.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID