Start: 1/31/2023 6:08:57 PMEnd: 1/31/2023 6:08:58 PM >> 677

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

73

دانلود:

41

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

سنتز 2-متیل آزیریدین با استفاده از نانوکاتالیزگرهای بر پایه SiO2 از طریق فرآیند آب زدایی درون مولکولی در فاز گازی

صفحات

 صفحه شروع 15 | صفحه پایان 25

چکیده

 یکی از موادی که تلاش بسیاری در کاهش هزینه های تولید آن به عنوان ماده حد واسط در صنایع گوناگون می شود, 2- متیل آزیریدین است. کاربرد این ماده در صنایع دفاعی در سوخت جامد موشک های دوربرد قابل ملاحظه است. از میان روش هایی که در مقیاس صنعتی برای تولید آن گزارش شده است, روش ونکر کاربرد گسترده ای دارد. اما در دو دهه اخیر, آبگیری از آلکانول آمین ها در فاز گازی بر بستر کاتالیزگر جایگزین این روش شده است, چرا که روش ونکر از معایبی نظیر طولانی بودن مراحل فرایند, هزینه بر بودن تولید, حجم زیاد پساب و... برخوردار است. در این مطالعه 2- متیل آزیریدین از آب زدایی ایزوپروپانول آمین در حضور نانوکاتالیزگر های بر پایه SiO2 در فاز گازی تهیه و تاثیر پارامترهای مختلف نظیر نوع مواد کاتالیزگر, نسبت این مواد در کاتالیزگر, اثر دمای کلسیناسیون و شرایط عملیاتی مختلف روی عملکرد کاتالیزگرهای تهیه شده بررسی شد. پس از انتخاب کاتالیزگر با کارایی بالا, آنالیزهای XRD, TEM, SEM و BET برای تعیین و تشخیص ساختار آن انجام شد. در این فرایند کاتالیزگر با ساختار  Si1P0.06Ba0.02Cs0.06در شرایط عملیاتی 1000hr-1, دمای واکنش 400°C و اندازه کاتالیزگرهای با مش 25-40 بهترین عملکرد را داشته و دارای بالاترین بازده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی