مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,736

دانلود:

656

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدل سازی فرآیند تبخیر آب در حوضچه های تبخیر خورشیدی و محاسبه سطح بهینه حوضچه تغلیظ

صفحات

 صفحه شروع 117 | صفحه پایان 126

چکیده

 در این تحقیق یک مدل جامع ریاضی برای مدل سازی فرآیند تبخیر آب و تغلیظ تلخابه از حوضچه های تبخیر خورشیدی که به منظور تغلیظ تلخابه و استحصال نمک های معدنی با ارزش در پتروشیمی بندر امام مورد استفاده قرار می گیرد, توسعه داده شده است. در این مدل, تابش خورشیدی تنها منبع تامین انرژی حرارتی می باشد. علاوه بر انرژی رسیده به حوضچه تبخیر, همه راه های انتقال و اتلاف انرژی تابشی مانند انتقال حرارت از طریق هدایت به کف و دیواره استخر, انتقال حرارت تشعشی به فضای اطراف, انتقال حرارت جا به جایی با محیط اطراف و اتلاف حرارتی ناشی از تبخیر نیز در مدل جامع ریاضی لحاظ شده است. به منظور اطمینان از صحت مدل سازی انجام گرفته, پیش بینی های مدل در خصوص تغییر غلظت تلخابه با زمان با داده های اندازه گیری شده از واحد صنعتی مقایسه گردید که نتایج این مقایسه نشان دهنده دقت بالای مدل ریاضی ارائه شده در پیش بینی تغییرات خواص تلخابه در زمان های مختلف می باشد. پس از مدل سازی فرآیند تبخیر با در نظر گرفتن همه پارامترهای موثر, سطح بهینه حوضچه تبخیر با توجه به شرایط عملیاتی مانند حجم اولیه تلخابه و غلظت های ورودی و نهایی و همچنین محدودیت زمانی کارکرد حوضچه های تبخیر واحد کلر آلکالی پتروشیمی بندر امام محاسبه گردید.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  سعدی، مریم، رهبرشمس کار، کبری، و علایی، ابراهیم. (1391). مدل سازی فرآیند تبخیر آب در حوضچه های تبخیر خورشیدی و محاسبه سطح بهینه حوضچه تغلیظ. پژوهش نفت، 22(71)، 117-126. SID. https://sid.ir/paper/115183/fa

  Vancouver: کپی

  سعدی مریم، رهبرشمس کار کبری، علایی ابراهیم. مدل سازی فرآیند تبخیر آب در حوضچه های تبخیر خورشیدی و محاسبه سطح بهینه حوضچه تغلیظ. پژوهش نفت[Internet]. 1391؛22(71):117-126. Available from: https://sid.ir/paper/115183/fa

  IEEE: کپی

  مریم سعدی، کبری رهبرشمس کار، و ابراهیم علایی، “مدل سازی فرآیند تبخیر آب در حوضچه های تبخیر خورشیدی و محاسبه سطح بهینه حوضچه تغلیظ،” پژوهش نفت، vol. 22، no. 71، pp. 117–126، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/115183/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی