مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

514

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

سنتز هیدروترمال کاتالیست Zn-ZSM5 جهت ایزومریزاسیون زایلن ها

صفحات

 صفحه شروع 101 | صفحه پایان 111

چکیده

 در این مطالعه افزودن فلز فعال روی به کاتالیست ZSM5 با استفاده از سنتز هیدروترمال بررسی شده و در فرآیند ایزومریزاسیون زایلن ها مورد مطالعه قرار گرفته است. جهت ارزیابی خصوصیات فیزیکی-شیمیایی کاتالیست های سنتز شده از آزمون های XRDا, BETا, ICPا, SEMا, FTIRا, NH3-TPD و TG استفاده شده است. بررسی آزمون های کاتالیست نشان داد وجود فلز فعال در کاتالیست منجر به افزایش سطح ویژه و نیز افزایش حجم کلی کاتالیست شده است. همچنین حضور فلز فعال روی در ساختار کاتالیست منجر به افزایش سایت های اسیدی قوی (برونستد) و کاهش سایت های اسیدی ضعیف (لوئیس) گردید که افزایش تولید پارازایلن و افزایش پایداری کاتالیست را به همراه داشته است. نتایج نشان دادند کاتالیست اZn-ZSM5ا (%0. 5wt) با میزان بالای تولید پارازایلن (5/18%), تبدیل بالای اتیل بنزن (6/43%) و افت زایلن بسیار کم (3/3%) می تواند به عنوان یک کاتالیست بهینه در فرآیند ایزومریزاسیون زایلن ها به کار گرفته شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  رسولی، میلاد، یعقوبی، نکیسا، آتشی، حسین، و محبی کلهری، داوود. (1397). سنتز هیدروترمال کاتالیست Zn-ZSM5 جهت ایزومریزاسیون زایلن ها. پژوهش نفت، 28(101 )، 101-111. SID. https://sid.ir/paper/114919/fa

  Vancouver: کپی

  رسولی میلاد، یعقوبی نکیسا، آتشی حسین، محبی کلهری داوود. سنتز هیدروترمال کاتالیست Zn-ZSM5 جهت ایزومریزاسیون زایلن ها. پژوهش نفت[Internet]. 1397؛28(101 ):101-111. Available from: https://sid.ir/paper/114919/fa

  IEEE: کپی

  میلاد رسولی، نکیسا یعقوبی، حسین آتشی، و داوود محبی کلهری، “سنتز هیدروترمال کاتالیست Zn-ZSM5 جهت ایزومریزاسیون زایلن ها،” پژوهش نفت، vol. 28، no. 101 ، pp. 101–111، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/114919/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.