مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش نفت
سال:1395 | دوره:26 | شماره:87
صفحه شروع:14 | صفحه پایان:23

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

216

دانلود:

272

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تعیین میزان جزء آروماتیک کروسین به وسیله طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته پروتون و کربن

نویسنده

ضیایی فرشید

صفحات

 صفحه شروع 14 | صفحه پایان 23

چکیده

 یکی از مشخصه های مهم یک هیدروکربن آلی, میزان پروتون ها و کربن های آروماتیک و آلیفاتیک آن است. مقدار آروماتیک بودن یک هیدروکربن آلی می تواند تاثیر زیادی بر روی خواص آن مانند محدوده جوشش, گرانروی, پایداری, مقاومت حرارتی و سازگاری با سایر مواد داشته باشد. طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته, بهترین و موثرترین روش برای تعیین میزان سهم پروتون ها و کربن های آروماتیک و آلیفاتیک هیدروکربن های آلی به شمار می رود. وجود اتم هیدروژن و کربن در مواد هیدروکربنی مانند کروسین باعث می شود که مطالعات طیف سنجی بر روی آزمون های این دو هسته انجام پذیرد. کروسین یکی از مواد شناخته شده در صنایع نفت است که طیف وسیعی از هیدروکربن های آلی را شامل می شود. بسته به منبع تهیه این ماده, سهم مواد آروماتیک و آلیفاتیک آن متغیر می باشد. نتایج طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته نشان می دهد که کروسین مورد آزمون (ساخت شرکت آلدریچ) دارای 3.589% هیدروژن و 9.462% کربن آروماتیکی است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی