مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش نفت | سال:1389 | دوره:20 | شماره:64 | صفحه شروع:87 | صفحه پایان:94

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

218

دانلود:

107

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رفتار سایش کاویتاسیون بر روی پره های چرخان با فلزات گوناگون

صفحات

 صفحه شروع 87 | صفحه پایان 94

چکیده

 در این مطالعه به صورت تجربی سایش کاویتاسیون بر روی مدل هایی از فلزات مختلف (چدن خاکستری, آلومینیم 1100, آلومینیم 6061 و فولاد ضد زنگ کروم دار) به صورت چرخان در دور مشخص در عدد بی بعد کاویتاسیون, سرعت و درجه حرارت یکسان در تونل بسته کاویتاسیون مورد بررسی قرار گرفت. نرخ کاهش وزن, تعداد حفره ها و نحوه خوردگی با میکروسکوپ های نوری و SEM مورد بررسی قرار گرفت و تاثیر تغییرات دور بر سایش کاویتاسیون برای مدل هایی از فلزات مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که قطر حفره های ناشی از کاویتاسیون مستقل از دور چرخش پره ها می باشد و با افزایش دور مدل ها, تعداد حفره ها و سایش کاویتاسیون بیشتر می شود. در این مطالعه مشخص گردید که پره از نوع فولاد ضد زنگ کروم دار مقاومت بیشتری در برابر سایش کاویتاسیون دارد و روابطی بر حسب نرخ کاهش وزن نسبت به دور ارایه گردید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID