مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

772

دانلود:

283

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

آسودگی بیماران بستری: مفهومی که به فراموشی سپرده می شود

صفحات

 صفحه شروع 89 | صفحه پایان 101

چکیده

 زمینه و هدف: همواره در طول تاریخ از آسودگی به عنوان پیامد مطلوب مراقبت از بیمار یاد شده است با وجود این مفهوم آسودگی کمتر از دیدگاه بیماران مورد بررسی قرار گرفته است.هدف مطالعه ارایه تجارب و دیدگاه های بیماران از آسودگی در دوران بستری در بخش های داخلی جراحی می باشد.روش بررسی: این مطالعه کیفی با استفاده از روش نظریه پایه انجام شد. از مصاحبه های نیمه ساختار با 31 بیمار و 11 همراه و همچنین مشاهدات متمرکز و نیمه متمرکز برای جمع آوری داده ها استفاده شد. برای تحلیل داده ها از روش مقایسه مداوم استفاده گردید.یافته ها: تجربیان ناآسودگی در یافته ها بحدی بارز است که یکی از عمده ترین مفاهیم را شکل داده است. خویاری و تشکیل شبکه مراقبتی غیررسمی, راهبردهای بیماران بستری برای مدیریت ناآسودگی ها بوده است.نتیجه گیری: نتایج گویای آن است که بستری بودن در بیمارستان همواره معادل رفع موثر نیازهای مراقبتی و درمانی نیست. بیماران در ارتباط با سیاست ها و قوانین و مقررات بیمارستانی و اولویت های سازمانی تنش های زیادی را تجربه می کنند. نقش فعال بیماران در اداره ناآسودگی در این مطالعه بیش از آنچه که قبلا تصور می شده نشان داده شده است. نقش مراقبین غیرحرفه ای در بیمارستان ها بسیار پررنگ است و نبود آن ها آسیب جدی به کیفیت مراقبت دریافتی وارد می کند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  جویباری، لیلا، حق‌ دوست اسکویی، سیده فاطمه، و احمدی، فضل اله. (1385). آسودگی بیماران بستری: مفهومی که به فراموشی سپرده می شود. نشریه پرستاری ایران، 19(47)، 89-101. SID. https://sid.ir/paper/114330/fa

  Vancouver: کپی

  جویباری لیلا، حق‌ دوست اسکویی سیده فاطمه، احمدی فضل اله. آسودگی بیماران بستری: مفهومی که به فراموشی سپرده می شود. نشریه پرستاری ایران[Internet]. 1385؛19(47):89-101. Available from: https://sid.ir/paper/114330/fa

  IEEE: کپی

  لیلا جویباری، سیده فاطمه حق‌ دوست اسکویی، و فضل اله احمدی، “آسودگی بیماران بستری: مفهومی که به فراموشی سپرده می شود،” نشریه پرستاری ایران، vol. 19، no. 47، pp. 89–101، 1385، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/114330/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی