مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد (دانشکده ادبیات و علوم انسانی(مشهد)) | سال:1382 | دوره:36 | شماره:4 (پی در پی 143) | صفحه شروع:197 | صفحه پایان:211

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

286

دانلود:

79

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نگاهی به سنت فرهنگ نویسی در زبان عربی

نویسنده

سیدی سیدحسین

صفحات

 صفحه شروع 197 | صفحه پایان 211

چکیده

فرهنگ نگاری ریشه در تمدن بشری دارد. ایرانیان, آشوریان و چینیها دارای سنت فرهنگ نویسی بوده اند. خاستگاه این سنت به حفظ زبان از بیم زوال باز می‌گردد. امّا در میان ملت عرب علاوه بر این, رویکردی دینی یافته است. پیشینه فرهنگ نگاری در میان این ملت به نگارش رساله‌های کوچکی باز می‌گردد که بیشتر از باب آفرینش انسان, گیاهان و درختان بوده است. روش بنیانگذاران این سنت بیشتر شفاهی و به بادیه رفتن بود و به تدریج روشمند و به جهتی دو مکتب معنا گرا و لفظ گرا و حتی بنا به شیوه و شخصیت صاحبان آن به مکتب خلیل, مکتب ابوعبید, مکتب جوهری و مکتب برمکی تقسیم شد. این مقاله ضمن بررسی سیر تاریخی به نقد روشی فرهنگها نیز می‌پردازد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID