مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

515

دانلود:

240

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تغییرات مورفولوژیک عاج داخل کانال توسط لیزر Nd:YAG، اولتراسونیک و روش های معمول: ارزیابی میکروسکوپ الکترونی

صفحات

 صفحه شروع 28 | صفحه پایان 33

چکیده

 مقدمه: پاک سازی و شکل دهی کامل فضای کانال ریشه بخش مهمی از درمان های اندودانتیک است که با اعمال مکانیکی و شیمیایی انجام می شود. حذف بافت پالپی, دبری های آلی و غیر آلی, میکروارگانیسم ها و محصولات آن ها با استفاده از وسایل و شستشودهنده های داخل کانال, یکی از اهداف این فاز درمان است. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی Ex vivo میزان حذف لایه اسمیر در دو روش Passive Ultrasonic Irrigation, Laser Activated Irrigation با لیزر Nd:YAG در مقایسه با روش های مرسوم بالینی بود.روش بررسی: این مطالعه بر روی مجموعا 54 دندان قدامی تک کانال مندیبل انجام شد. پس از آماده سازی نمونه ها, آن ها به 3 گروه Conventional Irrigation + Smear Experimental layer, Passive Ultrasonic Irrigation و Laser Activated Irrigation تقسیم شدند. پس از برش طولی نمونه ها از بعد مزیودیستال, میزان حذف لایه اسمیر به وسیله SEM با بزرگ نمایی 1500 X بررسی شد.یافته ها: میزان حذف لایه اسمیر در یک سوم کرونالی و میانی و آپیکالی کانال در گروه Conventional Irrigation + Smear layer بیشتر از دو گروه دیگر بود.نتیجه کیری: با توجه به حذف بهتر, لایه اسمیر در گروه CI+Smear layer removal به عنوان گروه Gold standard در نظر گرفته می شود و گروه های مذکور نمی توانند جانشینی برای آن محسوب شوند. 

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  قربان زاده، عبداله، امین سبحانی، محسن، سهرابی، خسرو، غفاری، سروناز، چینی فروش، نسیم، و شمشیری، احمدرضا. (1390). تغییرات مورفولوژیک عاج داخل کانال توسط لیزر Nd:YAG, اولتراسونیک و روش های معمول: ارزیابی میکروسکوپ الکترونی. لیزر در پزشکی، 8(3 (پی در پی 41))، 28-33. SID. https://sid.ir/paper/113536/fa

  Vancouver: کپی

  قربان زاده عبداله، امین سبحانی محسن، سهرابی خسرو، غفاری سروناز، چینی فروش نسیم، شمشیری احمدرضا. تغییرات مورفولوژیک عاج داخل کانال توسط لیزر Nd:YAG, اولتراسونیک و روش های معمول: ارزیابی میکروسکوپ الکترونی. لیزر در پزشکی[Internet]. 1390؛8(3 (پی در پی 41)):28-33. Available from: https://sid.ir/paper/113536/fa

  IEEE: کپی

  عبداله قربان زاده، محسن امین سبحانی، خسرو سهرابی، سروناز غفاری، نسیم چینی فروش، و احمدرضا شمشیری، “تغییرات مورفولوژیک عاج داخل کانال توسط لیزر Nd:YAG, اولتراسونیک و روش های معمول: ارزیابی میکروسکوپ الکترونی،” لیزر در پزشکی، vol. 8، no. 3 (پی در پی 41)، pp. 28–33، 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/113536/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی