video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,284

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

فرآیند ترجمه ماشینی و محدودیت های آن

صفحات

 صفحه شروع 135 | صفحه پایان 159

چکیده

 ترجمه ماشینی به لحاظ کاربرد وسیع در توسعه دانش علمی از اهمیت خاص برخوردار است و از سویی, رابطه آن با سایر رشته ها به عنوان یک اقدام بین رشته ای, علم و فناوری را به یکدیگر پیوند زده است. پژوهش حاضر, ضمن بیان تاریخچه و نقاط قوت و ضعف برخی سیستم های ترجمه ماشینی و بررسی شیوه های این نوع ترجمه, به تحلیل کارکرد اجزای زبانی سیستم پرداخته است. برای آشنایی با برنامه رایانه ای پذیرش تحلیل ساختی. سیستم هایی معرفی گردیده و در پایان, توجّه ویژه به حوزه معنایی به لحاظ اهمیت آن در عمق بخشی به تحلیل زبان مبدأ به عنوان عاملی مؤثر در کارکرد بهتر سیستم ترجمه ماشینی, شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  جهانگیری، نادر، و عرفانی، سیدمهدی. (1382). فرآیند ترجمه ماشینی و محدودیت های آن . مجله تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد (دانشکده ادبیات و علوم انسانی(مشهد))، 36(4 (پی در پی 143))، 135-159. SID. https://sid.ir/paper/11349/fa

  Vancouver: کپی

  جهانگیری نادر، عرفانی سیدمهدی. فرآیند ترجمه ماشینی و محدودیت های آن . مجله تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد (دانشکده ادبیات و علوم انسانی(مشهد))[Internet]. 1382؛36(4 (پی در پی 143)):135-159. Available from: https://sid.ir/paper/11349/fa

  IEEE: کپی

  نادر جهانگیری، و سیدمهدی عرفانی، “فرآیند ترجمه ماشینی و محدودیت های آن ،” مجله تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد (دانشکده ادبیات و علوم انسانی(مشهد))، vol. 36، no. 4 (پی در پی 143)، pp. 135–159، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/11349/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.
  )