مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,052

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نویسندگان

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  حافظی، فرهاد، آذر بخش، مهدخت، نقیب زاده، بیژن، و کاظمی آشتیانی، عباس. (1397). اندازه گیری ابعاد نامتقارن در جمجمه انسان (یافته جدید). نشریه جراحی ایران، 26(4 )، 36-42. SID. https://sid.ir/paper/112953/fa

  Vancouver: کپی

  حافظی فرهاد، آذر بخش مهدخت، نقیب زاده بیژن، کاظمی آشتیانی عباس. اندازه گیری ابعاد نامتقارن در جمجمه انسان (یافته جدید). نشریه جراحی ایران[Internet]. 1397؛26(4 ):36-42. Available from: https://sid.ir/paper/112953/fa

  IEEE: کپی

  فرهاد حافظی، مهدخت آذر بخش، بیژن نقیب زاده، و عباس کاظمی آشتیانی، “اندازه گیری ابعاد نامتقارن در جمجمه انسان (یافته جدید)،” نشریه جراحی ایران، vol. 26، no. 4 ، pp. 36–42، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/112953/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.