مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

151

دانلود:

79

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

گزارش جدیدی برای فلور ایران: (Lonicera microphylla (Caprifoliaceae

صفحات

 صفحه شروع 157 | صفحه پایان 158

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 گونه Lonicera microphylla Willd. Ex Roem. & Schultes برای اولین بار از ایران گزارش می گردد. این گونه در محدوده فلات ایران از افغانستان و پاکستان گزارش شده است. با این گزارش تعداد گونه های این جنس در ایران به 9 می رسد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.