video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,459

دانلود:

271

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی ویژگی های رویشی و رویشگاهی قره تاج (.Anagyris foetida L) در جنگل های زاگرس

صفحات

 صفحه شروع 393 | صفحه پایان 401

چکیده

 قره تاج (Anagyris foetida L.) در ایران در یک رویشگاه انحصاری واقع در حوضه آبخیز دهستان چله از توابع شهرستان گیلانغرب استان کرمانشاه رویش دارد. هرچند این گیاه سمی است, اما ازجمله خواص دارویی برگ و میوه آن می توان به ملین بودن, ضد خلط سینه, مسهل و ضد کرم اشاره کرد. بررسی شرایط رویشگاهی انحصاری و محدود این گونه ارزشمند می تواند زمینه های پژوهشی مناسبی را برای گیاه شناسان ایجاد کند و در عین حال امکان حفاظت, احیاء و گسترش این گونه را فراهم نماید. در این بررسی که با هدف معرفی گونه ارزشمند قره تاج و رویشگاه آن انجام شده است, ابتدا محدوده پراکنش توده روی نقشه مشخص شد, سپس به روش تصادفی منظم و با استفاده از قطعات نمونه در طول خط نمونه ها, به جمع آوری اطلاعات و بررسی ویژگی های ظاهری این درختچه و شرایط رویشگاهی آن پرداخته شد. نتایج نشان داد که سطح رویشگاه این گونه حدود 520 هکتار و ارتفاع متوسط آن 1170 متر از سطح دریا است. میانگین تعداد در هکتار بین 223 تا 284 به دست آمد که در برخی نقاط به بیشتر از 500 پایه در هکتار نیز می رسد. قطر تاج آنها بین یک تا چهار متر و گاهی تا هفت متر, ارتفاع پایه ها بین یک تا 2.5 متر و در برخی موارد تا چهار متر و درصد تاج پوشش به طور متوسط 28 درصد برآورد شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  حسین زاده، جعفر، طهماسبی، منوچهر، و محمدپور، ماشااله. (1394). بررسی ویژگی های رویشی و رویشگاهی قره تاج (.Anagyris foetida L) در جنگل های زاگرس. تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 23(3)، 393-401. SID. https://sid.ir/paper/111492/fa

  Vancouver: کپی

  حسین زاده جعفر، طهماسبی منوچهر، محمدپور ماشااله. بررسی ویژگی های رویشی و رویشگاهی قره تاج (.Anagyris foetida L) در جنگل های زاگرس. تحقیقات جنگل و صنوبر ایران[Internet]. 1394؛23(3):393-401. Available from: https://sid.ir/paper/111492/fa

  IEEE: کپی

  جعفر حسین زاده، منوچهر طهماسبی، و ماشااله محمدپور، “بررسی ویژگی های رویشی و رویشگاهی قره تاج (.Anagyris foetida L) در جنگل های زاگرس،” تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، vol. 23، no. 3، pp. 393–401، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/111492/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی