video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

469

دانلود:

163

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی عامل های موثر بر ارتفاع بلند کنده درختان و افت حجمی و ریالی ناشی از آن (مطالعه موردی: جنگل های حوضه آبخیز اسالم)

صفحات

 صفحه شروع 133 | صفحه پایان 142

چکیده

 ارتفاع کم کنده, نقش بسزایی در افزایش حجم چوب خروجی و افزایش درآمد ناشی از آن به دنبال دارد. به همین دلیل ارتفاع کنده 254 درخت مقطوعه در جنگل های سری یک ناو در حوضه هفت جنگل های شمال به روش تصادفی انتخاب و اندازه گیری شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات, از روش آنالیز واریانس سه عاملی با متغیرهای نوع گونه, شیب دامنه و قطر کنده استفاده شد تا اثر آنها بر روی ارتفاع کنده مورد مطالعه قرار گیرد. در مقایسه با ارتفاع ایده آل کنده (15 سانتی متر), متوسط ارتفاع کنده درختان موردمطالعه 25.45 سانتی متر بود. نتایج نهایی نشان داد که قطر کنده مهم ترین عامل تاثیرگذار بر روی ارتفاع آن است و به ازای هر درخت مقطوعه, حجم چوبی معادل 0.02691 مترمکعب و 47167 ریال در ازای ارتفاع بیش از اندازه کنده از بین می رود.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  نیکوی، مهرداد، و عموزاده، حمید. (1393). بررسی عامل های موثر بر ارتفاع بلند کنده درختان و افت حجمی و ریالی ناشی از آن (مطالعه موردی: جنگل های حوضه آبخیز اسالم). تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 22(1 (پیاپی 55) )، 133-142. SID. https://sid.ir/paper/111343/fa

  Vancouver: کپی

  نیکوی مهرداد، عموزاده حمید. بررسی عامل های موثر بر ارتفاع بلند کنده درختان و افت حجمی و ریالی ناشی از آن (مطالعه موردی: جنگل های حوضه آبخیز اسالم). تحقیقات جنگل و صنوبر ایران[Internet]. 1393؛22(1 (پیاپی 55) ):133-142. Available from: https://sid.ir/paper/111343/fa

  IEEE: کپی

  مهرداد نیکوی، و حمید عموزاده، “بررسی عامل های موثر بر ارتفاع بلند کنده درختان و افت حجمی و ریالی ناشی از آن (مطالعه موردی: جنگل های حوضه آبخیز اسالم)،” تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، vol. 22، no. 1 (پیاپی 55) ، pp. 133–142، 1393، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/111343/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی