مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

374

دانلود:

94

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

روش ساده و کم هزینه جهت جداسازی مونوسیت ها

صفحات

 صفحه شروع 30 | صفحه پایان 34

چکیده

 زمینه و هدف: مونوسیت ها یکی از اجزای مهم سیستم ایمنی هستند که در پاسخ های التهابی و پاسخ های ایمنی ذاتی نقش مهمی ایفا می کنند؛ بنابراین جداسازی این سلول ها در تحقیقات ایمنی شناسی دارای اهمیت فراوان بوده و به همین دلیل روش های مختلفی برای جداسازی این سلول ها ابداع شده است. یکی از کم هزینه ترین و آسان ترین روش ها جداسازی با استفاده از خاصیت چسبندگی این سلول ها است که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است. روش کار: در این روش بعد از جداسازی سلول های تک هسته ای خون محیطی, با استفاده از خاصیت چسبندگی مونوسیت ها به سطح پلاستیکی این سلول ها از سوسپانسیون سلولی جدا سازی شدند و سپس با استفاده از آنتی بادی های اختصاصی نشاندار با رنگ فلورسنت (PE, FITC) متصل شونده به مارکرهای اختصاصی CD11b و CD14 بر سطح مونوسیت ها رنگ آمیزی گردید و درصد خلوص سلول های جداسازی شده مشخص شد. یافته ها: پس از جدا سازی مونوسیت ها و بررسی آن ها با دستگاه فلوسایتومتری نتایج بیانگر این موضوع بود که 2/90 درصد از سلول های جداشده دو مارکر CD11b و CD14 را بیان می کردند. نتیجه گیری: گرچه روش های جداسازی مختلفی برای مونوسیت ها وجود دارد اما هرکدام دارای مزیت ها و معایبی هستند. یکی از آسان ترین و کم هزینه ترین این روش ها جداسازی براساس خاصیت چسبندگی این سلول ها است که امکان جداسازی این سلول ها با درصد خلوص بالا را فراهم می کند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.