video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

484

دانلود:

205

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

قبض و بسط واگرایی های فروملی در پرتو سیاست های اتحادیه ی اروپا

صفحات

 صفحه شروع 571 | صفحه پایان 588

چکیده

 در حالی که کشورهای اروپایی چند دهه ای است برای تحکیم همگرایی و تشکیل واحدی فراملی باعنوان اتحادیه ی اروپا گام برمی دارند و بخشی از حاکمیت و استقلال خود را به این نهاد واگذار کرده اند, در بسیاری از این کشورها جریان های جدایی طلب, خواستار گسست از دولت متبوعشان هستند و روند فزاینده ای به خود گرفته اند. این مقاله در پی تبیین همبستگی میان همگرایی و گرایش های جدایی طلبانه در اروپاست. بررسی های موجود نشان می دهد که به کارگیری سیاست های اتحادیه ی اروپا درباره ی اقلیت ها از جهتی هویت های قومی و محلی را تقویت می کند و به آن ها اجازه خواهد داد تا در تصمیم گیری های مرتبط با سرنوشت خود نمایندگانی داشته باشند؛ بنابراین دریچه ای برای گریز از چارچوب های متصلب دولت های متبوع شان بر روی آن ها می گشاید. از سویی دیگر با تعدیل حاکمیت های ملی کشورهای عضو, مجالی برای نقش پررنگ تر اقلیت ها در سیاست های ملی باز می کند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  آقایی، سیدداوود، و مهربان، عبداله. (1397). قبض و بسط واگرایی های فروملی در پرتو سیاست های اتحادیه ی اروپا. سیاست- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 48(3 )، 571-588. SID. https://sid.ir/paper/110427/fa

  Vancouver: کپی

  آقایی سیدداوود، مهربان عبداله. قبض و بسط واگرایی های فروملی در پرتو سیاست های اتحادیه ی اروپا. سیاست- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی[Internet]. 1397؛48(3 ):571-588. Available from: https://sid.ir/paper/110427/fa

  IEEE: کپی

  سیدداوود آقایی، و عبداله مهربان، “قبض و بسط واگرایی های فروملی در پرتو سیاست های اتحادیه ی اروپا،” سیاست- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، vol. 48، no. 3 ، pp. 571–588، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/110427/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی