مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران | سال:1392 | دوره:28 | شماره:1 (پیاپی 42) | صفحه شروع:1 | صفحه پایان:10

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

139

دانلود:

79

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر فیبریلاسیون خارجی الیاف بر ویژگی های کاغذ

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 10

چکیده

فیبریلاسیون خارجی یکی از اثرهای پالایش در پالایشگرهای معمولی به همراه برخی تغییرات همزمان نظیر فیبریلاسیون داخلی می باشد. هدف این تحقیق ارزیابی تاثیر فیبریلاسیون خارجی الیاف بر روی خواص کاغذ می باشد. خمیر کاغذهای مورد استفاده, کرافت سوزنی برگ و خمیرکاغذ شیمیایی مکانیکی (CMP) صنوبر تولیدی کارخانه چوب و کاغذ مازندران بود. به منظور کنترل فیبریلاسیون خارجی نیز, از یک آسیاب فوق ریز اصطکاکی استفاده شد. نتایج نشان داد که در اثر افزایش فیبریلاسیون خارجی, دانسیته ورقه کاغذ افزایش یافت, با افزایش دانسیته و کاهش فاصله بین صفحات آسیاب, ضریب پخش نور نیز کاهش پیدا کرد. در نهایت با افزایش فیبریلاسیون خارجی مقاومت به کشش کاغذ حدود 20% و مقاومت پیوند داخلی بین 33% تا 46% افزایش یافت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID