مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران | سال:1392 | دوره:28 | شماره:1 (پیاپی 42) | صفحه شروع:77 | صفحه پایان:88

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

251

دانلود:

169

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر پالایش بر بهبود ویژگی های کاغذ تست لاینر حاصل شده از کاغذ کارتن کنگره ای کهنه (OCC)

صفحات

 صفحه شروع 77 | صفحه پایان 88

چکیده

 در این پژوهش, بهبود مقاومت های کاغذ تست لاینر, از طریق پالایش خمیرکاغذ بازیافتی (OCC) مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا, الیاف تشکیل دهنده کارتن کنگره ای کهنه (OCC) مورد استفاده یک کارخانه بازیافت کاغذ کشور مورد آنالیز کمی و کیفی قرار گرفت و مقدار الیاف پهن برگ و سوزنی برگ آن به ترتیب 22.6 و 60 درصد تعیین شد. پالایش خمیرکاغذ با یک دستگاه کوبنده ولی (Valley) تا رسیدن به درجه روانی 400 میلی لیتر استاندارد کانادا انجام شد. پس از ساخت کاغذ دست ساز با جرم پایه 127 گرم بر مترمربع, دانسیته ظاهری, قابلیت عبور هوا و مقاومت های ترکیدن, تا شدن, پاره شدن, کشش و خردشوندگی حلقوی آن اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که همه ویژگی های مذکور در خمیرکاغذ پالایش شده نسبت به نمونه شاهد افزایش یافت. به طوری که مقایسه این ویژگی ها با ویژگی های کاغذ تست لاینر استاندارد ملی ایران, حکایت از افزایش شاخص مقاومت به ترکیدن (33 درصد), شاخص مقاومت به کشش (50 درصد), شاخص مقاومت به پاره شدن (117 درصد) داشت. همچنین مقاومت به خرد شوندگی حلقوی خمیر پالایش شده نسبت به نمونه شاهد 28 درصد افزایش یافت. با توجه به این نتایج, می توان کاغذ تست لاینری با کیفیت و مقاومت های مطلوب در کشور تولید کرد و حتی زمینه صادرات این نوع کاغذها را نیز فراهم نمود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID