مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: گلجام
سال:1390 | دوره:- | شماره:18
صفحه شروع:71 | صفحه پایان:80

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

190

دانلود:

153

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ضدمیکروبی کردن نخ پشم ایرانی به همراه بهبود ظرافت آن به وسیله به کارگیری کشش و ترکیبات نیترات نقره و بی سولفیت سدیم به صورت همزمان

صفحات

 صفحه شروع 71 | صفحه پایان 80

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.