video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

849

دانلود:

357

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

آگاهی، نگرش و عملکرد زنان بالای 20 سال تهران نسبت به خود آزمایی پستان

صفحات

 صفحه شروع 34 | صفحه پایان 41

چکیده

 زمینه و هدف: سرطان پستان شایع ترین سرطان در میان زنان ایرانی است. تشخیص زودهنگام و درمان سریع سرطان پستان در مراحل ابتدایی بیماری, نقش مهمی در بهبود پیش آگهی مبتلایان و کاهش میزان مرگ ومیر در اثر این بیماری دارد. خودآزمایی پستان آسان ترین و ارزان ترین شیوه شناسایی زودرس بیماری می باشد. از این رو این مطالعه با هدف بررسی آگاهی, نگرش و عملکرد زنان بالای 20 سال تهران نسبت به خودآزمایی پستان انجام گرفت. روش کار: مطالعه حاضر از نوع توصیفی – مقطعی می باشد که در سال 95-1394 بر روی 2500 نفر از زنان شهر تهران که به صورت نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شده بودند, انجام گرفت. با استفاده از پرسش نامه KAP (Knowledge, Attitudes and Practice) آگاهی, نگرش و عملکرد افراد در مورد خودآزمایی پستان سنجیده شد و اطلاعات به دست آمده با استفاده از آمارهای توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: میانگین سنی افراد شرکت کننده 51/32 سال بود. در بخش آگاهی از سرطان پستان, 57/40 درصد و در بخش آگاهی از خودآزمایی پستان 03/23 درصد افراد, از آگاهی خوب بهره مند بودند. در بخش نگرش, 86/47 درصد افراد نگرش مثبت نسبت به انجام خودآزمایی پستان داشتند. در بخش عملکرد تنها 60/11 درصد افراد, ماهیانه به صورت منظم خودآزمایی پستان را انجام می دادند. نتیجه گیری: یافته های مطالعه حاضر نشان داد که زنان مورد مطالعه در مورد خودآزمایی پستان دارای آگاهی, نگرش و عملکرد نامناسب بودند؛ بنابراین پیشنهاد می گردد که برنامه های آموزشی مناسب در مورد افزایش آگاهی های سرطان پستان و روش های تشخیص زودرس آن طراحی گردد و در دسترس زنان جامعه قرار گیرد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  پاک نژاد، حمیدرضا، و سعیدی، وحید. (1397). آگاهی, نگرش و عملکرد زنان بالای 20 سال تهران نسبت به خود آزمایی پستان. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران)، 25(176 )، 34-41. SID. https://sid.ir/paper/10852/fa

  Vancouver: کپی

  پاک نژاد حمیدرضا، سعیدی وحید. آگاهی, نگرش و عملکرد زنان بالای 20 سال تهران نسبت به خود آزمایی پستان. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران)[Internet]. 1397؛25(176 ):34-41. Available from: https://sid.ir/paper/10852/fa

  IEEE: کپی

  حمیدرضا پاک نژاد، و وحید سعیدی، “آگاهی, نگرش و عملکرد زنان بالای 20 سال تهران نسبت به خود آزمایی پستان،” علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران)، vol. 25، no. 176 ، pp. 34–41، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/10852/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی