Start: 2/3/2023 11:03:41 AMEnd: 2/3/2023 11:03:42 AM >> 590

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

619

دانلود:

337

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کاربرد تحلیل کلاس پنهان در ارزیابی سطح آگاهی زنان 65-20 ساله ی اصفهانی در مورد ابعاد متفاوت سرطان پستان

صفحات

 صفحه شروع 51 | صفحه پایان 66

چکیده

 زمینه و هدف: در ایران سرطان پستان به عنوان شایع ترین سرطان زنان و علت مرگ ناشی از سرطان اعلام شده است. هدف از پژوهش حاضر, نیاز سنجی دقیق آموزشی در گروه های مختلف زنان و ارائه ی راهکارهای موثر به منظور افزایش آگاهی نسبت به ابعاد متفاوت این بیماری, راه های پیشگیری و در صورت ابتلاء کشف سریع اولیه و درمان به موقع بود. روش کار: این پژوهش با استفاده از داده های جمع آوری شده در سال١ ٣ ٩ ١ , به صورت یک مطالعه مقطعی بر روی ١ ٠ ٠ ٠ ٠ زن اصفهانی در سنین 20 تا 65 ساله انجام گردیده است. که از این تعداد ٩ ٢ ٦ ٠ زن, واجد شرایط مطالعه شناخته شدند و داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از رگرسیون کلاس پنهان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: میانگین سنی افراد شرکت کننده در این بررسی ٧ /١ ١ ± ٥ /٣ ٧ سال بود. در بررسی عوامل موثر بر شناخت عوامل خطر سرطان پستان, متغیر سن تاثیر بسیار ناچیزی در قرارگرفتن افراد در رده های مختلف داشت. بخت قرار گرفتن زنان با تاریخچه ی خانوادگی مثبت سرطان پستان در کلاس یک و دو نسبت به کلاس سه به اندازه ی٣ ٠ % بیشتر بود. نتیجه گیری: بیشترین تاثیر روی سطوح آگاهی نسبت به همه ی ابعاد سرطان پستان, محل سکونت (شهر/ روستا) افراد می باشد. به طوری که افراد ساکن شهر نسبت به ساکنین مناطق روستایی شانس بیشتری برای قرار گرفتن در سطح بالاتری از آگاهی را داشتند, که می تواند ناشی از توزیع ناعادلانه ثروت و امکانات آموزشی, بهداشتی و درمانی باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی