video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

3,371

دانلود:

1,007

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

الگوهای سازگاری با بیماری (مقاله مروری)

صفحات

 صفحه شروع 42 | صفحه پایان 48

چکیده

 زمینه و هدف: سازگاری با بیماری مفهومی مهم در پرستاری است. پژوهش های بی شماری در زمینه سازگاری با بیماری انجام شده, اما مطالعات موجود نشان داده اند که درباره سازگاری با بیماری, فرایند آن و شاخص های نشان دهنده سازگاری با بیماری توافق همگانی وجود ندارد. این عدم توافق همگانی منجر به ارائه الگوهای مختلف سازگاری با بیماری شده است. هدف از مطالعه مروری حاضر شناخت مفهوم سازگاری, الگوهای مختلف سازگاری با بیماری و بررسی نقاط قوت و ضعف آنها می باشد.مواد و روش ها: در این مقاله, جستجوی جامع متون موجود در پایگاه داده های ایرانی و بین المللی از جملهIran Medex , PubMed, Elsvier, Scopus, ScienceDirect, ProQuest وOvid  با استفاده از کلیدواژه هایی مانند تطابق, سازگاری, مقابله, الگوهای سازگاری با بیماری صورت گرفت. جهت جستجوی متون مورد نظر, محدودیت زمانی در نظر گرفته نشد.یافته ها: مطالعات و متون موجود نشان می دهند الگوهای مختلف سازگاری با بیماری وجود دارند که در بین آنها, الگوهای زیست پزشکی, رفتاری و شناختی بیشتر در پرستاری مطرح هستند. الگوهای زیست پزشکی بر جنبه های مختلف بیماری مانند علل, علائم و اقدامات درمانی تاکید می کنند. الگوهای رفتاری, رفتار بیماران را نسبت به بیماری تبیین می نمایند. الگوهای شناختی بر ارزیابی شناختی بیماران از بیماری و اتخاذ راهبردهای مقابله ای آنان تاکید می ورزند.نتیجه گیری: الگوهای مختلف سازگاری با بیماری اطلاعات ارزشمندی درباره جنبه های مختلف سازگاری با بیماری ارائه می نمایند, اما هر کدام از آنها جهت به کارگیری در بالین محدودیت هایی نیز دارند که بایستی مورد توجه قرار گیرند. آگاهی و شناخت پرستاران از الگوهای متفاوت سازگاری با بیماری, به آنها در برنامه ریزی, اجرا و ارزیابی اقدامات پرستاری تسهیل کننده سازگاری کمک خواهد کرد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  افراسیابی فر، ا.، و حسنی‌، پ.، و فلاحی خشکناب، م.، و یغمایی، ف. (1388). الگوهای سازگاری با بیماری (مقاله مروری). نشریه دانشکده پرستاری و مامایی (Advances in Nursing and Midwifery), 19(67), 42-48. https://sid.ir/paper/108285/fa

  Vancouver: کپی

  افراسیابی فر اردشیر، حسنی‌ پرخیده‌، فلاحی خشکناب مسعود، یغمایی فریده. الگوهای سازگاری با بیماری (مقاله مروری). نشریه دانشکده پرستاری و مامایی (Advances in Nursing and Midwifery). 1388 [cited 2023January30];19(67):42-48. Available from: https://sid.ir/paper/108285/fa

  IEEE: کپی

  افراسیابی فر، ا.، حسنی‌، پ.، فلاحی خشکناب، م.، یغمایی، ف.، 1388. الگوهای سازگاری با بیماری (مقاله مروری). نشریه دانشکده پرستاری و مامایی (Advances in Nursing and Midwifery), [online] 19(67), pp.42-48. Available: https://sid.ir/paper/108285/fa.