video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,032

دانلود:

302

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه عصاره رازیانه و ویتامین E بر مدت دیسمنوره اولیه

صفحات

 صفحه شروع 61 | صفحه پایان 64

چکیده

 مقدمه: دیسمنوره اولیه به عنوان درد لگنی در غیاب یک ضایعه پاتولوژیک مشخص در دوران قاعدگی تعریف می شود و یکی از مشکلات شایع زنان سنین باروری می باشد. هدف این مطالعه مقایسه اثر ویتامین E و عصاره رازیانه بر دیسمنوره اولیه می باشد.مواد و روش ها: در این کارآزمایی بالینی یک سو کور تعداد 65 دانشجوی دختر مبتلا به دیسمنوره اولیه متوسط تا شدید انتخاب و به طور تصادفی در 3 گروه عصاره رازیانه, ویتامین E و دارونما تقسیم شدند. گروه ها برای 2 ماه متوالی, درمان را از روز اول خونریزی به مدت 3 روز به مقدار 4 بار در روز به کار بردند. در گروه ویتامین E, کپسول 100 واحدی و برای گروه رازیانه از کپسول 46 میلی گرمی عصاره رازیانه با نام تجاری فنالژین استفاده شد.نتایج: در گروه عصاره رازیانه, میانگین مدت درد هم, در ماه اول و هم ماه دوم مصرف, نسبت به قبل کاهش معناداری را نشان می دهد (P<0.001). اما در گروه ویتامین E میانگین مدت درد در دوره دوم بعد از شروع درمان کاهش یافته است (P<0.02). بین میانگین مدت درد در 3 گروه در دوره اول تفاوت معناداری وجود دارد (P=0.033).نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان می دهد که عصاره رازیانه نسبت به ویتامین E در طول مدت درد دیسمینوره اولیه موثرتر می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  مسلمی، لیلا، آقامحمدی، آذر، بخردی، رضا، و زعفری، ماندانا. (1391). مقایسه عصاره رازیانه و ویتامین E بر مدت دیسمنوره اولیه. (دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی (مجله دانش و تندرستی، 7(2)، 61-64. SID. https://sid.ir/paper/108102/fa

  Vancouver: کپی

  مسلمی لیلا، آقامحمدی آذر، بخردی رضا، زعفری ماندانا. مقایسه عصاره رازیانه و ویتامین E بر مدت دیسمنوره اولیه. (دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی (مجله دانش و تندرستی[Internet]. 1391؛7(2):61-64. Available from: https://sid.ir/paper/108102/fa

  IEEE: کپی

  لیلا مسلمی، آذر آقامحمدی، رضا بخردی، و ماندانا زعفری، “مقایسه عصاره رازیانه و ویتامین E بر مدت دیسمنوره اولیه،” (دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی (مجله دانش و تندرستی، vol. 7، no. 2، pp. 61–64، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/108102/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی