مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

841

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی رفتار نیتریده شدن مستقیم پودر آلومینوم در فرآنید تهیه نیترید آلومینوم

صفحات

 صفحه شروع 857 | صفحه پایان 864

چکیده

 در کار حاضر رفتار نیتریده شدن مستقیم پودر آلومینوم با دو مورفولوژی پولکی و ذره ای با متوسط انداه ذره 10, 20,30,40, میکرو متر در آنالیز حرارتی همزمان در محدوده دمایی 1200-800 درجه سانتیگراد بررسی گردید. نتایج نشان می دهد که واکنش نیتریده شدن پودر آلومینیوم با مورفولوژی پولکی, قبل از نقطه ذوب آلومینوم 660 درجه سانتی گراد شروع می شود وبا افزایش وزن قابل توجه و ناگهانی همراه است. اگر چه واکنش نیتریده شدن پودر آلومینیوم با مورفولوژی ذره ای نیز از قبل از نقطه ذوب آغاز می گردد ولی نتایج نشان مید دهد که تکمیل آن پس از نقطه ذوب آلومینیوم صورت می گیرد و دمای افزایش وزن ناگهانی تابعی از متوسط اندازه ذره پودر است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  صلاحی، اسماعیل، مضطرزاده، فتح اله، کاسپاری مارقوسیان، واهاک، و هاینریش، یورگن. (1382). بررسی رفتار نیتریده شدن مستقیم پودر آلومینوم در فرآنید تهیه نیترید آلومینوم. امیرکبیر، 14(ج-55)، 857-864. SID. https://sid.ir/paper/1074/fa

  Vancouver: کپی

  صلاحی اسماعیل، مضطرزاده فتح اله، کاسپاری مارقوسیان واهاک، هاینریش یورگن. بررسی رفتار نیتریده شدن مستقیم پودر آلومینوم در فرآنید تهیه نیترید آلومینوم. امیرکبیر[Internet]. 1382؛14(ج-55):857-864. Available from: https://sid.ir/paper/1074/fa

  IEEE: کپی

  اسماعیل صلاحی، فتح اله مضطرزاده، واهاک کاسپاری مارقوسیان، و یورگن هاینریش، “بررسی رفتار نیتریده شدن مستقیم پودر آلومینوم در فرآنید تهیه نیترید آلومینوم،” امیرکبیر، vol. 14، no. ج-55، pp. 857–864، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/1074/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.