مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

188

دانلود:

84

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی برخی از خصوصیات اکولوژیکی گونه مرتعی .Frankenia hirsuta L در مراتع شور استان گلستان

صفحات

 صفحه شروع 308 | صفحه پایان 318

چکیده

 بررسی برخی از خصوصیات اکولوژیکی گونه مرتعی Frankenia hirsuta با هدف شناخت و دستیابی به اطلاعات کاربردی در مراتع شور استان گلستان انجام شد. این منطقه دارای خاک شور با سفره آب زیرزمینی کم عمق بوده و معمولا گیاهان شورپسند در آن رویش دارند. برای بررسی این گونه برخی عوامل مانند خصوصیات خاک, پوشش گیاهی, فنولوژی, کیفیت علوفه, ارزش رجحانی و غیره تعیین گردید. نتایج نشان داد که این گونه در این اکوسیستم بر روی خاک هایی با بافت سیلتی لوم, اسیدیته 7.7 تا 7.8 و هدایت الکتریکی 28.2 تا 30.2 دسی زیمنس بر متر پراکنش دارد. معمولا رشد مجدد پاییزه در این گونه از مهر ماه آغاز شده اما رشد رویشی فعال از اواسط بهمن ماه شروع و گل دهی در خرداد و بذردهی در مرداد ماه اتفاق می افتد. در مرحله رشد رویشی دارای 10.3 درصد پروتئین خام می باشد که این میزان در مرحله گل دهی به 8.7 درصد و در مرحله بذردهی به 7.1 درصد کاهش می یابد. این گونه علاوه بر دارا بودن ریشه راست, ریشه های جانبی و فرعی نیز دارد. طول ریشه اصلی کوتاه و معمولا در حدود 5 سانتی متر ولی طول ریشه فرعی حدود 50 سانتی متر که ابتدا به حالت افقی در خاک حرکت نموده و بعد بصورت عمقی نفوذ می نماید. بطور کلی این گونه معمولا در منطقه شور استان, بصورت لکه ای و در مکان های پست و نقاطی که از رطوبت مناسب و شوری به نسبت کمتری برخوردار است, انتشار دارد. جهت حفظ و بهره برداری پایدار از این گونه پیشنهاد می شود که ضمن رعایت زمان مناسب ورود و خروج دام, هر چند سال یکبار نسبت به بذر پاشی این گونه در نقاط مستعد اقدام شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی