مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,032

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر مواد افزودنی شیمیایی بر توزیع دانه بندی، انرژی مصرفی، زمان و قابلیت خردایش کانسنگ مس سرچشمه

صفحات

 صفحه شروع 825 | صفحه پایان 842

چکیده

 یکی از مباحث مهندسی خردایش به عنوان یکی از شاخه های فرآوری مواد معدنی, استفاده از مواد افزودنی شیمیایی یا کمک آسیاها است. مطالعات نشان داده که این مواد از جهات مختلفی می توانند موجب بهبود فرایند خردایش شوند والبته بیشتربرای مواد معدنی غیر فلزی استفاده می شود. در این مقاله نتایج مطالعات انجام شده بر روی کانسنگ مس سرچشمه ارائه می گردد و تغییرات ایجاد شده در پارامترهای خردایش مانند قابلیت خردایش, دانه ریزی محصول, زمان خردایش و توزیع دانه بندی محصول خردایش در اثر استفاده از دو افزودنی شیمیایی سدیم تری پلی فسفات و سود سوزآورمورد بررسی قرار می گیرد. این نتایج نشان میدهد که با استفاده از غلظت بهینه هر یک از مواد افزونی فوق, در پارامترهای خردایش بهبود حاصل شده است. بطوریکه افزودنی های شیمیایی سدیم تری پلی فسفات و سود سوزآور موجب کاهش انرژی مصرفی خردایش, افزایش دانه ریزی محصول و کاهش زمان خردایش شده اند که البته تاثیر سود سوزآور با توجه به عملکرد آن مطلوب تر بوده است. در صورت مثبت بودن این نتایج در ابعاد صنعتی و انجام مطالعات فنی و اقتصادی می توان از این روش برای بهبود فرآیند خردایش کانسنگ مس استفاده کرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  رفیعی، امیرآرش، نوع پرست، محمد، رضایی، بهرام، کلاهدوزان، محمد، و شریف آخوندی، محمد. (1382). تاثیر مواد افزودنی شیمیایی بر توزیع دانه بندی, انرژی مصرفی, زمان و قابلیت خردایش کانسنگ مس سرچشمه. امیرکبیر، 14(ج-55)، 825-842. SID. https://sid.ir/paper/1073/fa

  Vancouver: کپی

  رفیعی امیرآرش، نوع پرست محمد، رضایی بهرام، کلاهدوزان محمد، شریف آخوندی محمد. تاثیر مواد افزودنی شیمیایی بر توزیع دانه بندی, انرژی مصرفی, زمان و قابلیت خردایش کانسنگ مس سرچشمه. امیرکبیر[Internet]. 1382؛14(ج-55):825-842. Available from: https://sid.ir/paper/1073/fa

  IEEE: کپی

  امیرآرش رفیعی، محمد نوع پرست، بهرام رضایی، محمد کلاهدوزان، و محمد شریف آخوندی، “تاثیر مواد افزودنی شیمیایی بر توزیع دانه بندی, انرژی مصرفی, زمان و قابلیت خردایش کانسنگ مس سرچشمه،” امیرکبیر، vol. 14، no. ج-55، pp. 825–842، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/1073/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.
  )