مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

255

دانلود:

88

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

آبسه ایلیوپسواس در نوزادی: گزارش یک مورد نادر به همراه بررسی متون

صفحات

 صفحه شروع 60 | صفحه پایان 66

چکیده

 زمینه: آبسه ایلیوپسواس در کودکان و به ویژه در نوزادان از شیوع نادری برخورداراست و تشخیص آن دشوار می باشد. علایم کلینیکی اصلی عبارتند از تورم پا و ران,  محدودیت در حرکات پا, درد و بیقراری. امروزه نقش اولترا سونوگرافی و سی تی اسکن در تشخیص این بیماری به اثبات رسیده است و بر نیاز به آنتی بیوتیک در پروسه درمان بیماری تاکید می شود. در این مطالعه, یک مورد نادر از آبسه ایلیوپسواس در نوزادی به همراه مقایسه یافته ها و نتایج آن با موارد مشابه گزارش می شود. معرفی بیمار: در این گزارش یک نوزاد پسر 30 روزه با شکایت تورم پا و ران,  محدودیت در حرکات پا و بیقراری در حین حرکات غیر فعال پا مورد بررسی قرار گرفت. یافته های سونوگرافی حاکی از وجود تجمعی در مسیر ایلیوپسواس و زیر کلیه چپ بود که با سی تی اسکن نیز تایید شد. بیمار به دنبال دریافت درمان آنتی بیوتیکی و درناژ چرک تحت گاید سونوگرافی بهبودی یافت. نتیجه گیری: بررسی مورد معرفی شده در مطالعه حاضر و سایر موارد مشابه نشان می دهد علی رغم بروز کم و نادر آبسه ایلیوپسواس در نوزادی, وجود تریاد تورم پا و ران,  محدودیت در حرکات پا, درد و بیقراری نوزاد, تشخیص آبسه ایلیوپسواس را آسان تر می سازد. همچنین تکنیک های تصویربرداری به منظور تشخیص قطعی بیماری ضروری بوده و درناژ به همراه درمان آنتی بیوتیکی بهترین گزینه درمانی است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.