مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: بیمارستان | سال:1394 | دوره:14 | شماره:2 (مسلسل 53) | صفحه شروع:87 | صفحه پایان:94

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

202

دانلود:

105

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تخمین تعداد پرستاران بخش مسمومیت بیمارستان منتخب شیراز با استفاده از تکنیک برنامه ریزی خطی (سیمپلکس) (مطالعه موردی در بیمارستان عمومی شیراز)

صفحات

 صفحه شروع 87 | صفحه پایان 94

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID