مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران | سال:1393 | دوره:30 | شماره:3 (پیاپی 65) | صفحه شروع:425 | صفحه پایان:432

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

149

دانلود:

96

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اسیدهای چرب روغن بذر Moringa peregrina (Forssk.) Fiori از رویشگاه های مختلف در استان سیستان و بلوچستان

صفحات

 صفحه شروع 425 | صفحه پایان 432

کلیدواژه

روغن بذر Moringa peregrina (Forssk.) FioriQ2
کروماتوگرافی گازی (GC)Q2

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID