Start: 2/2/2023 12:29:37 PMEnd: 2/2/2023 12:29:38 PM >> 619

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

3,029

دانلود:

1,291

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

خواص ضدسرطانی کلاله گیاه زعفران (کروکوس ساتیووس)

صفحات

 صفحه شروع 69 | صفحه پایان 78

چکیده

 امروزه یکی از مهم ترین علل شایع مرگ در سطح جهان بیماری سرطان بوده که شیوع و میزان مرگ و میر آن در ایران, قابل توجه می باشد. از طرف دیگر, با توجه به بومی بودن گیاه زعفران در منطقه خراسان جنوبی, در مطالعه حاضر خواص ضد توموری کلاله زعفران و برخی از مکانیسم های عمل آن در مدل های مختلف ماکرومولکولی, سلولی و حیوانی مرور شده است. در طب سنتی از کلاله زعفران به عنوان ترکیب دارویی در درمان بسیاری از بیماری ها مانند دیابت, فشارخون و سرطان یاد شده است, نتایج تحقیقات طب جدید نیز نشان داده اند که می توان از کلاله زعفران و متابولیت های ثانویه آن در تولید داروهای مکمل مرتبط با درمان انواع سرطان های انسانی استفاده کرد. کلاله زعفران به شکل اختصاصی رشد و تکثیر سلول های سرطانی را مهار کرده درحالی که بر رشد سلول های نرمال بی تاثیر بوده, همچنین منجر به کاهش عوارض جانبی درمان های رایج می شود. متابولیت های اصلی کلاله زعفران شامل مونوترپن آلدهیدها و کاروتنوئیدها می باشند که در این میان کاروتنوئیدهای کلاله مانند کروسین و کروستین دارای اثرات ضد اکسیدانی, ضد سرطانی و ضد جهش زایی بیشتری در مقایسه با سایر ترکیبات می باشند. مطالعه حاضر پیشنهاد می کند که داروهای ضد تومور مشتق از کلاله زعفران می توانند به عنوان درمان های مکمل, ایمن و امیدبخش برای انواع سرطان ها در آینده نزدیک به کاربرده شوند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی