مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

673

دانلود:

196

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه فرایندهای انعقاد الکتریکی و فتواکسیداسیون UV/O3 در حذف رنگزای اسید آبی 113

صفحات

 صفحه شروع 88 | صفحه پایان 96

کلیدواژه

Q3
sans-serif; font-size: 8pt" lang="AR-SA">فتو اکسیداسیونQ3
sans-serif; font-size: 8pt" dir="ltr" lang="AR-SA">Q3
sans-serif; font-size: 8pt" dir="ltr"> UV/O3Q3

چکیده

 روزانه میلیون ها لیتر پساب رنگی توسط صنایع مختلف تولید می شود که این پسابها باعث بروز مسائل محیط زیستی می شوند. هدف از این تحقیق, بررسی و مقایسه قابلیت حذف رنگزای اسید آبی 113 یکی از پرمصرف ترین رنگزاهای نساجی, با استفاده از دو فرایند انعقاد الکتریکی و فتواکسیداسیون UV/O3 در شرایط ناپیوسته بود. در روش انعقاد الکتریکی, آزمایش ها با استفاده از الکترودهای آهن صورت گرفت و تاثیر دانسیته جریان, زمان الکترولیز, pH و غلظت رنگزا و الکترولیت مورد بررسی قرار گرفت. در روش فتواکسیداسیون UV/O3 تاثیر مقدار ازن, توان تابش, زمان, pH و غلظت رنگزا تعیین و بهینه سازی شد. آزمایش ها در شرایط بهینه در روش انعقاد الکتریکی نشان داد که با اعمال دانسیته جریان 44 آمپر بر متر مربع در pH معادل 6.5 و غلظت الکترولیت 3 گرم در لیتر, بیش از 90 درصد از رنگزای پساب با غلظت 100 میلی گرم در لیتر پس از 5 دقیقه کاسته می شود در حالی که در روش فتواکسیداسیون UV/O3 در pH برابر 9, توسط 4 گرم بر ساعت ازن و توان موثر 15mW/cm2 تابش  پس از 15 دقیقه تنها 70 درصد رنگزا با غلظت 15ppm  حذف می گردد. طبق نتایج حاصل, روش انعقاد الکتریکی قابلیت بهتری نسبت به روش فتواکسیداسیون UV/O3 دارد. اگر چه این روش با تجهیزات ساده راه اندازی شده و تا حدی اقتصادی است ولی مشکل تولید لجن را به دنبال دارد. لذا با توجه به وضعیت صنعت باید روش مناسب را انتخاب نمود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  آیتی، بیتا، حسن زاده، پریسا، و نایبی گاوگانی، رویا. (1391). مقایسه فرایندهای انعقاد الکتریکی و فتواکسیداسیون UV/O3 در حذف رنگزای اسید آبی 113 . آب و فاضلاب، 23(4 (مسلسل 84))، 88-96. SID. https://sid.ir/paper/103954/fa

  Vancouver: کپی

  آیتی بیتا، حسن زاده پریسا، نایبی گاوگانی رویا. مقایسه فرایندهای انعقاد الکتریکی و فتواکسیداسیون UV/O3 در حذف رنگزای اسید آبی 113 . آب و فاضلاب[Internet]. 1391؛23(4 (مسلسل 84)):88-96. Available from: https://sid.ir/paper/103954/fa

  IEEE: کپی

  بیتا آیتی، پریسا حسن زاده، و رویا نایبی گاوگانی، “مقایسه فرایندهای انعقاد الکتریکی و فتواکسیداسیون UV/O3 در حذف رنگزای اسید آبی 113 ،” آب و فاضلاب، vol. 23، no. 4 (مسلسل 84)، pp. 88–96، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/103954/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی