مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,240

دانلود:

377

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی کارایی فرایند انعقاد الکتریکی در حذف رنگ از فاضلاب صنایع نساجی پلی آکریلیک

صفحات

 صفحه شروع 40 | صفحه پایان 48

چکیده

 رنگها به دلیل ماهیتشان از آلاینده های ظاهری بوده و حتی در غلظتهای نسبتا پایین شفافیت و کیفیت زیبایی شناختی آبهای سطحی را از بین می برند. تا کنون از فرایندهای متعددی برای حذف رنگ از پساب استفاده شده است. در سالهای اخیر از روشهای الکتروشیمیایی به طور موفقیت آمیزی برای تصفیه فاضلاب رنگی استفاده شده است. در این مطالعه فرایند انعقاد الکتریکی با الکترودهای آلومینیوم به منظور تصفیه فاضلاب نساجی با COD برابر 1400 میلی گرم در لیتر به کار گرفته شد. این مطالعه در مقیاس آزمایشگاهی انجام گردید. نمونه مورد نظر به درون راکتور الکتروشیمیایی حاوی 4 عدد الکترود آلومینیوم وارد شد. سپس به حالت تک قطبی به یک منبع جریان برق مستقیم متصل گردید و اثر 3 پارامتر عملیاتی زمان الکترولیز از 20 تا 60 دقیقه, شدت جریان الکتریکی 0.5 تا 2.5 آمپر و pH از 4 تا 9, بر کارایی حذف رنگ و COD مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که کارایی حذف رنگ و COD با افزایش جریان الکتریکی و زمان واکنش رابطه مستقیم و با افزایش pH رابطه عکس دارد. شرایط بهینه عملیاتی در شدت جریان 1.5 آمپر, زمان واکنش 60 دقیقه و pH طبیعی فاضلاب خام حاصل شد که در آن 86 درصد از رنگ و 85 درصد از COD حذف گردید. این مطالعه نشان داد که فرایند انعقاد الکتریکی با الکترودهای آلومینیوم می تواند به عنوان یک روش موثر و کارآمد برای تصفیه فاضلاب نساجی پلی آکریلیک باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  مسعودی نژاد، محمدرضا، یزدان بخش، احمدرضا، و شریفی ملکسری، هاجر. (1392). بررسی کارایی فرایند انعقاد الکتریکی در حذف رنگ از فاضلاب صنایع نساجی پلی آکریلیک. آب و فاضلاب، 24(4 (مسلسل 88))، 40-48. SID. https://sid.ir/paper/103823/fa

  Vancouver: کپی

  مسعودی نژاد محمدرضا، یزدان بخش احمدرضا، شریفی ملکسری هاجر. بررسی کارایی فرایند انعقاد الکتریکی در حذف رنگ از فاضلاب صنایع نساجی پلی آکریلیک. آب و فاضلاب[Internet]. 1392؛24(4 (مسلسل 88)):40-48. Available from: https://sid.ir/paper/103823/fa

  IEEE: کپی

  محمدرضا مسعودی نژاد، احمدرضا یزدان بخش، و هاجر شریفی ملکسری، “بررسی کارایی فرایند انعقاد الکتریکی در حذف رنگ از فاضلاب صنایع نساجی پلی آکریلیک،” آب و فاضلاب، vol. 24، no. 4 (مسلسل 88)، pp. 40–48، 1392، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/103823/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی