مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

337

دانلود:

223

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی نوسانات فشار در بستر پرش هیدرولیکی مستغرق

صفحات

 صفحه شروع 51 | صفحه پایان 66

چکیده

 پرش هیدرولیکی دارای کاربردهای فراوانی در انتقال و تصفیه آب و فاضلاب است. این پدیده از دیدگاه ماکروسکوپی, یک جریان متغیر ناگهانی است که با گرداب های قوی همراه است و نوسانات تلاطمی بزرگی را ایجاد می کند. اثر فشارهای نوسانی ناشی از تلاطم در پرش با اهمیت است و باید در طراحی سازه مورد توجه قرار گیرد. نوسانات فشار می تواند با فرسایش و لرزش موجب آسیب در حوضچه آرامش شود. در این پژوهش به مشخصات تلاطمی پرش هیدرولیکی مستغرق در پایین دست یک سرریز بلند و بررسی اثرات درجه استغراق پرش در میزان ضرایب نوسانات فشار پرداخته شد. به این منظور آزمایش ها در یک مجرای مستطیلی شامل سرریزی با زاویه 30 درجه و ارتفاع 1/8 متر و کانال افقی به عرض 0/3و طول 3 متر, برای عدد فرود 7/07 با درجات مختلف استغراق انجام شد. داده های فشار با استفاده از مبدل فشار با فرکانس نمونه برداری 100 هرتز ثبت شد. آزمایش ها نشان داد شدت نوسانات فشار در بستر پرش هیدرولیکی مستغرق تابعی از عدد فرود, فاصله نسبی از ابتدای حوضچه و درجه استغراق است. با افزایش درجه استغراق, ضرایب نوسانات فشار (, و) کاهش می یابد به طوری که با افزایش درجه استغراق از 1 تا 2, حداکثر ضریب انحراف معیار 89 درصد کاهش یافت. همچنین حداکثر ضرایب و در کف حوضچه آرامش در فاصله کمتر از 20 برابر عمق اولیه پرش (X/Y1£ 20 ) از محل شروع حوضچه رخ داد. بنابراین فاصله مذکور به لحاظ طراحی سازه ای حوضچه حساسیت بیشتری دارد و درجه استغراق بیشتر در جهت اطمینان طراحی است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  یوسفی، کامران، حیدری، مجید، بانژاد، حسین، و کریمی، مهناز. (1398). بررسی نوسانات فشار در بستر پرش هیدرولیکی مستغرق. آب و فاضلاب، 30(4 (مسلسل 122) )، 51-66. SID. https://sid.ir/paper/103706/fa

  Vancouver: کپی

  یوسفی کامران، حیدری مجید، بانژاد حسین، کریمی مهناز. بررسی نوسانات فشار در بستر پرش هیدرولیکی مستغرق. آب و فاضلاب[Internet]. 1398؛30(4 (مسلسل 122) ):51-66. Available from: https://sid.ir/paper/103706/fa

  IEEE: کپی

  کامران یوسفی، مجید حیدری، حسین بانژاد، و مهناز کریمی، “بررسی نوسانات فشار در بستر پرش هیدرولیکی مستغرق،” آب و فاضلاب، vol. 30، no. 4 (مسلسل 122) ، pp. 51–66، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/103706/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی