مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

259

دانلود:

60

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی امکان استفاده از لجن تصفیه خانه آب در ساخت آجر

صفحات

 صفحه شروع 59 | صفحه پایان 65

چکیده

 آبگیری و دفع لجن از جمله مهم ترین مراحل مدیریت تصفیه خانه های آب به شمار می رود. امروزه به دلیل بالا رفتن هزینه مواد اولیه و محدودیت در منابع, انتخاب روشهای استفاده از زائدات, بیش از پیش مورد توجه دست اندرکاران قرار گرفته است. هدف اصلی از انجام این پژوهش نیز بررسی امکان استفاده از لجن تصفیه خانه آب در ساخت آجر فشاری بود. به این منظور با استفاده از درصدهای مختلف وزنی لجن نسبت به رس, نمونه های مختلف آجر تهیه شد و مشخصه های هر یک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایش ها نشان داد که با افزایش نسبت لجن به رس, میزان خلل و فرج و میزان درصد جذب آب توسط آجر افزایش و پارامترهای مقاومت فشاری, دانسیته و وزن آجر کاهش می یابد. در این خصوص بیشترین نسبت لجن به رس به منظور حفظ حداقل مقاومت فشاری (80 Kg/m2) مطابق استاندارد به میزان 42 درصد برآورد شد. این نسبت با لحاظ حداکثر میزان مجاز جذب آب (20 درصد) توسط آجر به 24 درصد محدود می شود. از آنجا که میزان جذب آب توسط آجر فقط در خصوص آجرهای نما دارای اهمیت است, لذا می توان از این پارامتر در برابر شاخص بسیار مهم مقاومت فشاری از لحاظ کاربرد آجر در دیوارهای باربر, چشم پوشی نمود. از نتایج دیگر این پژوهش می توان به کاهش وزن آجر و در نتیجه کاهش وزن سازه هایی که از این نوع آجر استفاده خواهند نمود, اشاره داشت. همچنین افزودن لجن به آجر باعث به وجود آمدن رنگهای متنوع در آجرهای تولیدی می شود و قابلیت استفاده از آن به عنوان آجرنما را ممکن می سازد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی