مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: آب و فاضلاب | سال:1390 | دوره:22 | شماره:1 (مسلسل 77) | صفحه شروع:101 | صفحه پایان:113

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

126

دانلود:

92

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

افزایش راندمان سرریزهای جانبی ساده با استفاده از صفحات هادی یا گروه شمع

صفحات

 صفحه شروع 101 | صفحه پایان 113

چکیده

 سرریزها از کاربردی ترین سازه های هیدرولیکی هستند که برای مقاصد مختلف مانند اندازه گیری دبی, استهلاک انرژی, انحراف جریان, تنظیم سطح آب و کنترل سیلاب توسط مهندسان هیدرولیک مورد استفاده قرار گرفته اند. در سرریزهای جانبی, آستانه کنترل در کنار و به موازات کانال اصلی قرار می گیرد و به مجرد بالا آمدن سطح آب تا رقوم بیشتر از آستانه سرریز, انحراف آب به کانال جانبی صورت می پذیرد. این نوع سرریزها معمولا در سیستم های زهکشی و کنترل سیلاب, جمع آوری آبهای سطحی و بسیاری از پروژه های منابع آب و محیط زیست کاربرد دارند. محاسبات سرریزهای جانبی بر اساس جریان متغیر مکانی انجام می شود. در این مقاله به بررسی و مطالعه روشهایی برای افزایش راندمان سرریزهای جانبی پرداخته شد. به این منظور استفاده از گروه صفحات هادی یا گروه شمع در حالتهای تک, دوگانه و سه گانه پیشنهاد شد. در ابتدا بر اساس معادلات حاکم (قوانین بقای اندازه حرکت و پیوستگی) و اعمال فرضیات مناسب, معادلاتی برای تعیین نیروی دینامیکی وارد بر این سازه ها در کانال, تعیین پروفیل سطح آب و نیز تعیین ضریب دبی جریان عبوری از سرریز جانبی در حضور سازه های مورد بحث ارایه شد و سپس با استفاده از نتایج مدل آزمایشگاهی و اندازه گیری های انجام شده به واسنجی نتایج تحلیلی و ارایه روابطی برای تعیین ضریب دبی جریان پرداخته  شد. بررسی نتایج تحلیلی و آزمایشگاهی نشان داد که در صورت استفاده از صفحات هادی و گروه شمع می توان ضریب دبی جریان را تا حدود 30 درصد افزایش داد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID