مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

88

دانلود:

28

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

افزایش راندمان سرریزهای جانبی ساده با استفاده از صفحات هادی یا گروه شمع

صفحات

 صفحه شروع 101 | صفحه پایان 113

چکیده

 سرریزها از کاربردی ترین سازه های هیدرولیکی هستند که برای مقاصد مختلف مانند اندازه گیری دبی, استهلاک انرژی, انحراف جریان, تنظیم سطح آب و کنترل سیلاب توسط مهندسان هیدرولیک مورد استفاده قرار گرفته اند. در سرریزهای جانبی, آستانه کنترل در کنار و به موازات کانال اصلی قرار می گیرد و به مجرد بالا آمدن سطح آب تا رقوم بیشتر از آستانه سرریز, انحراف آب به کانال جانبی صورت می پذیرد. این نوع سرریزها معمولا در سیستم های زهکشی و کنترل سیلاب, جمع آوری آبهای سطحی و بسیاری از پروژه های منابع آب و محیط زیست کاربرد دارند. محاسبات سرریزهای جانبی بر اساس جریان متغیر مکانی انجام می شود. در این مقاله به بررسی و مطالعه روشهایی برای افزایش راندمان سرریزهای جانبی پرداخته شد. به این منظور استفاده از گروه صفحات هادی یا گروه شمع در حالتهای تک, دوگانه و سه گانه پیشنهاد شد. در ابتدا بر اساس معادلات حاکم (قوانین بقای اندازه حرکت و پیوستگی) و اعمال فرضیات مناسب, معادلاتی برای تعیین نیروی دینامیکی وارد بر این سازه ها در کانال, تعیین پروفیل سطح آب و نیز تعیین ضریب دبی جریان عبوری از سرریز جانبی در حضور سازه های مورد بحث ارایه شد و سپس با استفاده از نتایج مدل آزمایشگاهی و اندازه گیری های انجام شده به واسنجی نتایج تحلیلی و ارایه روابطی برای تعیین ضریب دبی جریان پرداخته  شد. بررسی نتایج تحلیلی و آزمایشگاهی نشان داد که در صورت استفاده از صفحات هادی و گروه شمع می توان ضریب دبی جریان را تا حدود 30 درصد افزایش داد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی