مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

307

دانلود:

55

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تعیین راندمان حذف آلکیل بنزن سولفونیک اسید خطی (LAS) در دو سیستم تانک هوادهی با بستر ثابت (FBAT) و لجن فعال متداول (CAS)

صفحات

 صفحه شروع 49 | صفحه پایان 56

کلیدواژه

آلکیل بنزن سولفونیک اسید خطی (LAS)Q3
تانک هوادهی با بستر ثابت (FBAT)Q3
لجن فعال رشد متداول (CAS)Q3

چکیده

 آلکیل بنزن سولفونیک اسید خطی (LAS) از دسته سورفاکتانت های آنیونی است که به میزان بسیار زیادی در کشورهای مختلف تولید شده و از طریق شبکه های فاضلابرو به محیط زیست راه پیدا می کند و در منابع آبهای سطحی مانند رودخانه ها مشکل ایجاد می کند. به این دلیل ضروری است که تصفیه خانه های فاضلاب حداکثر میزان این ترکیبات را از طریق بیولوژیکی حذف نمایند. در این تحقیق به منظور بررسی راندمان حذف LAS, چهار راکتور بیولوژیکی تصفیه فاضلاب به طور موازی به روش لجن فعال متداول و تانک هوادهی با بستر ثابت ساخته شد و در شرایط مشابه فاضلاب خانگی راهبری گردید. پارامترها بر اساس روش استاندارد اندازه گیری شد. روشهای آماری T-test وANOVA  برای آنالیز داده ها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که راندمان حذف LAS,COD  و میزان هوای مصرفی در تانک هوادهی با بستر ثابت بیش از سیستم لجن فعال متداول است. در غلظت LAS ورودی برابر 5 میلی گرم در لیتر, راندمان حذف LAS در دو سیستم مورد مطالعه 96 و 94 درصد به دست آمد. پساب خروجی هر دو سیستم بر اساس استاندارد محیط زیست, قابلیت تخلیه به آبهای سطحی (<1.5mg/L) و آبهای زیر زمینی (<0.5mg/L) را داشتند. سیستم لجن فعال متداول در غلظتهای بالاتر از 5 میلی گرم در لیتر, راندمان لازم برای کاهش مقدار LAS در پساب خروجی به منظور تخلیه به محیط زیست را نداشت در صورتی که تانک هوادهی با بستر ثابت در غلظتهای بالاتر (12 و 20 میلی گرم) با راندمان 97 درصد توانایی لازم برای کاهش مقدار LAS در پساب خروجی را دارا بود. بنابراین تانک هوادهی با بستر ثابت در شرایطی که غلظت LAS ورودی به سیستم بالاست, توصیه می گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  ابراهیمی، ا.، و پورمقدس، ح.، و موحدیان عطار، ح.، و امین، م.، و وحیددستجردی، م.، و حسینی، ا. (1390). تعیین راندمان حذف آلکیل بنزن سولفونیک اسید خطی (LAS) در دو سیستم تانک هوادهی با بستر ثابت (FBAT) و لجن فعال متداول (CAS). آب و فاضلاب, 22(1 (مسلسل 77)), 49-56. https://sid.ir/paper/103518/fa

  Vancouver: کپی

  ابراهیمی اصغر، پورمقدس حسین، موحدیان عطار حسین، امین محمدمهدی، وحیددستجردی مرضیه، حسینی الهام. تعیین راندمان حذف آلکیل بنزن سولفونیک اسید خطی (LAS) در دو سیستم تانک هوادهی با بستر ثابت (FBAT) و لجن فعال متداول (CAS). آب و فاضلاب. 1390 [cited 2023January30];22(1 (مسلسل 77)):49-56. Available from: https://sid.ir/paper/103518/fa

  IEEE: کپی

  ابراهیمی، ا.، پورمقدس، ح.، موحدیان عطار، ح.، امین، م.، وحیددستجردی، م.، حسینی، ا.، 1390. تعیین راندمان حذف آلکیل بنزن سولفونیک اسید خطی (LAS) در دو سیستم تانک هوادهی با بستر ثابت (FBAT) و لجن فعال متداول (CAS). آب و فاضلاب, [online] 22(1 (مسلسل 77)), pp.49-56. Available: https://sid.ir/paper/103518/fa.