Start: 2/1/2023 2:05:52 AMEnd: 2/1/2023 2:05:53 AM >> 650

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,328

دانلود:

563

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

درمان سرطان با امواج فراصوت متمرکز با شدت بالا (HIFU)

صفحات

 صفحه شروع 40 | صفحه پایان 53

کلیدواژه

فراصوت متمرکز با شدت بالا(HIFU)Q1

چکیده

 زمینه و هدف: سرطان مشکل اصلی بهداشت عمومی در سراسر جهان و یکی از علل مهم مرگ و میر در جهان است. تعداد نجات­ یافتگان بیماری سرطان به دلیل تشخیص زود هنگام, روش­ های درمانی جدید و افزایش جمعیت در حال افزایش است. همچنین تحقیقات گسترده­ ای در این زمینه برای دستیابی به بهترین روش درمانی ادامه دارد. هایپرترمی با استفاده از فراصوت متمرکز با شدت بالا(HIFU) یکی از جدیدترین وعملی­ ترین تکنولوژی­ های غیرتهاجمی در درمان تومورهای سرطانی است. بنابراین, در این مقاله استفاده از HIFU در درمان تومورهای سرطانی جامد و کارایی آن مورد بررسی قرار گرفته است. مواد, روش­ ها و نتایج: در این شیوه, با استفاده از جذب HIFU در ناحیه بافت و تومور شرایطی ایجاد می­ شود که دمای بافت و تومور افزایش یافته و با حفظ دما در سلول تغییرات برگشت­ ناپذیر اتفاق افتاده و سلول از بین می­ رود. بنابراین در این روش از گرما بطور کاملا غیرتهاجمی برای فرسایش تومور بدون آسیب حرارتی به بافت سالم اطراف آن استفاده می­ شود. در این مقاله استفاده از HIFU در درمان تومورهای جامد در نواحی پروستات, کبد, پستان, کلیه, استخوان و پانکراس مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسی ها نشان داد که این تکنولوژی بطورقابل توجهی اثرات جانبی را کاهش می­ دهد. این روش قابلیت نکروز حجم انتخابی توموررا از طریق حرارت دادن و یا کاویتاسیون بدون وارد شدن در بافت تومور دارد. نتایج بررسی درمان تومورهای سرطانی جامد در پروستات, کبد, پستان, کلیه, استخوان و پانکراس نشان داد که این روش می­ تواند جایگزین مناسبی برای جراحی باشد. علاوه­ براین, این روش باعث تسکین درد در درمان سرطان­ های پیشرفته نیز می­ شود. . در نهایت فرسایش ناشی از تخریب HIFU قادر به القای پاسخ ایمنی و توقف فعالیت تومور سرطانی است بنابراین از نظر روانی نیز توسط بیماران راحت­ تر پذیرفته می­ شود. بنابراین فرسایش با HIFUدر آینده می­ تواند نقش کلیدی در درمان سرطانی داشته باشد.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    استناددهی