مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

487

دانلود:

319

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تأثیر پارامترهای پکیج بر راحتی راننده با استفاده از روش DOE و ابزار تحلیل ارگونومی DHM

صفحات

 صفحه شروع 9 | صفحه پایان 19

چکیده

 زمینه و هدف: با توجه به ضرورت پکیجینگ صحیح راننده, تنظیم پارامترهای پکیج به منظور حصول بالاترین ارگونومی راننده بسیار مهم است. محدوده تغییرات برخی پارامترهای پکیجینگ گسترده است و انتخاب صحیح مقدار این پارامترها تا حصول شرایط ارگونومی راننده نیز مستلزم سعی و خطاست. روش کار: در پژوهش حاضر, با استفاده از نرم افزار MINITAB نسخه 16 و پارامترهای پکیجینگ راننده, چندین شبیه سازی شرایط رانندگی به کمک ابزار (DHM(Digital human modeling و (DOE (Design of experiment انجام شد؛ بنابراین برای کلاس خودرویی C, محدوده تمامی پارامترهای پکیج راننده, مانند ارتفاع صندلی, زاویه فرمان و. . . با استفاده از سایت A2MAC1 استخراج و به عنوان مبنای پارامتر ورودی در نظر گرفته شد. در ادامه با توجه به آزمایش های پیشنهادی به کمک نرم افزار MINITAB نسخه 16, ارزیابی میزان راحتی راننده براساس معیار (PORTER (1998 صورت گرفت. یافته ها: ارتفاع صندلی همچنین فواصل قائم و افقی مجموعه فرمان تا نقطه مبنای پاشنه پا, بیشترین تأثیر را بر ارگونومی راننده دارند. همچنین با توجه به هم بستگی زیاد برخی پارامترهای پکیج با خروجی های ارگونومی زوایای بدن, معادلات پیش بینی گری در این باره ارائه شده است. نتیجه گیری: نتایج نشان دهنده الگویی بهینه برای ارگونومیک ترین موقعیت رانندگی در خودرو است. همچنین تأثیرگذارترین پارامترهای پکیج راننده از نظر ارگونومی شناخته و با استفاده از آنالیز (ANOVA (Analysis of variance برای آنها مدل های پیش بینی گر ریاضی ارائه شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  گنجیان، مهدی، کریمی، میلاد، و بهاری، بهنوش. (1397). بررسی تأثیر پارامترهای پکیج بر راحتی راننده با استفاده از روش DOE و ابزار تحلیل ارگونومی DHM. ارگونومی، 6(4 )، 9-19. SID. https://sid.ir/paper/103369/fa

  Vancouver: کپی

  گنجیان مهدی، کریمی میلاد، بهاری بهنوش. بررسی تأثیر پارامترهای پکیج بر راحتی راننده با استفاده از روش DOE و ابزار تحلیل ارگونومی DHM. ارگونومی[Internet]. 1397؛6(4 ):9-19. Available from: https://sid.ir/paper/103369/fa

  IEEE: کپی

  مهدی گنجیان، میلاد کریمی، و بهنوش بهاری، “بررسی تأثیر پارامترهای پکیج بر راحتی راننده با استفاده از روش DOE و ابزار تحلیل ارگونومی DHM،” ارگونومی، vol. 6، no. 4 ، pp. 9–19، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/103369/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی