video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

541

دانلود:

191

استناد:

5

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

میکروRNAهای گردشی، بیومارکرهای ارزشمند در مایعات بیولوژیک بدن

صفحات

 صفحه شروع 22 | صفحه پایان 36

چکیده

میکروRNAها توالی های به شدت حفاظت شده و تک رشته ای, با طولی در حدود 18-25 نوکلئوتید هستند. نقش بسیار مهم میکروRNAها در تنظیم بیان ژنوم پس از مرحله رونویسی mRNAها به اثبات رسیده است. در مطالعات متعددی از جمله بدخیمی ها و بیماری های خودایمن تغییرات در بیان میکروRNAها در سلول ها و بافت ها و ارتباط آن ها با بیماری نشان داده شده است. میکروRNAها علاوه بر درون سلول در مایعات بدن در ترکیب با لیپوپروتئین ها و یا محصور در بسته بندی هایی از غشاء دولایه به نام اگزوزوم وجود دارند. در مایعات مختلف بدن مانند سرم و ادرار علی رغم حضور ریبونوکلئازهای فراوان میکروRNAهای گردشی پایدار بوده و قابل اندازه گیری به صورت کمی نیز می باشند. در چند سال اخیر, بررسی میکروRNAها گردشی در مایعات بیولوژیک بدن پنجره ای جدید از پژوهش ها, برای یافتن بیومارکرهایی جدید, بی خطر و غیرتهاجمی را در علم پزشکی گشوده است. هدف از نگارش مقاله مروری فوق, بررسی و تشریح بیان میکروRNAها در مایعات بیولوژیک بدن و علاوه بر آن توصیف مطالعات اخیر انجام گرفته در این زمینه برای شناخت و معرفی بیومارکرهایی کارامد در تشخیص و پیگیری درمان در بیماری های مختلف است.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  خوش میرصفا، مجید، سیف، فرهاد، محسن زادگان، منیره، نجفی، محمد، مختاریان، کبری، و شکرآبی، مهدی. (1396). میکروRNAهای گردشی, بیومارکرهای ارزشمند در مایعات بیولوژیک بدن. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران)، 24(160 )، 22-36. SID. https://sid.ir/paper/10310/fa

  Vancouver: کپی

  خوش میرصفا مجید، سیف فرهاد، محسن زادگان منیره، نجفی محمد، مختاریان کبری، شکرآبی مهدی. میکروRNAهای گردشی, بیومارکرهای ارزشمند در مایعات بیولوژیک بدن. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران)[Internet]. 1396؛24(160 ):22-36. Available from: https://sid.ir/paper/10310/fa

  IEEE: کپی

  مجید خوش میرصفا، فرهاد سیف، منیره محسن زادگان، محمد نجفی، کبری مختاریان، و مهدی شکرآبی، “میکروRNAهای گردشی, بیومارکرهای ارزشمند در مایعات بیولوژیک بدن،” علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران)، vol. 24، no. 160 ، pp. 22–36، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/10310/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی