مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

845

دانلود:

0

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

گسترش وظیفه کیفیت در محیط فازی

صفحات

 صفحه شروع 142 | صفحه پایان 157

چکیده

 امروزه کیفیت یکی از عوامل مهم در یک محصول / خدمت به شمار می آید که ارتباط مستقیم با میزان رضایت مشتری داشته و دارد, لذا بنگاهها و تولیدکنندگان سعی در ارتقاء کیفیت محصولات و خدمات خود دارند تا از این طریق سطح رضایت مشتریان خود را ارتقاء بخشند. در این راستا دیدگاه های گوناگونی مطرح و توسعه داده شده است. یکی ازا ین دیدگاه ها گسترش وظیفه کیفیت QFD می باشد که در صنایع جهانی به طور گسترده معرفی و به کار برده می شود. در این دیدگاه نظرات و نیازمندیهای مشتریان دریافت و با استفاده از ابزارهای گوناگون آنها را به نیازمندیهای تولید و عملیات تبدیل می کند. از آنجائیکه نیازمندیها و خواسته های مشتری غالبا به صورت نادقیق و نامعلوم بیان شده اند در این مقاله سعی می گردد که فرایند QFD در محیط فازی توسعه داده و راهکاری مفید در این محیط (فازی) برای پیشبرد اهداف QFD ارائه شود.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  نورالسنا، رسول، و جعفری، داوود. (1382). گسترش وظیفه کیفیت در محیط فازی. امیرکبیر، 15(د-57)، 142-157. SID. https://sid.ir/paper/1023/fa

  Vancouver: کپی

  نورالسنا رسول، جعفری داوود. گسترش وظیفه کیفیت در محیط فازی. امیرکبیر[Internet]. 1382؛15(د-57):142-157. Available from: https://sid.ir/paper/1023/fa

  IEEE: کپی

  رسول نورالسنا، و داوود جعفری، “گسترش وظیفه کیفیت در محیط فازی،” امیرکبیر، vol. 15، no. د-57، pp. 142–157، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/1023/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.
  )